dr Andrew Schumann
Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul.  Sucharskiego 2, pokój 211
tel.: 017 866 15 46
Terminy konsultacji

czwartek, 12.00 -- 13.30

e-mail: aschumann
@wsiz.rzeszow.pl

Nota biograficzna
Od października 2011 r. adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, w Katedrze Nauk Społecznych. Od 2014 r. kierownik Katedry Nauk Społecznych.


Działalność naukowo-dydaktyczna

Ekonometria

Prognozowanie procesów ekonomicznych