Rektorat 

Sprawy studenckie, które kierowane są przez Dziekanów do Władz Uczelni, rozpatrywane są przez Rektora, Prorektorów i Kanclerza, przy zachowaniu następującego podziału kompetencji:

W sprawach płatności:
Kanclerz, mgr inż. Stanisław Harpula - wtorki, w godz.: 12.00 - 13.00 (pokój 204). W przypadku nieobecności Kanclerza proszę kontaktować się z Panią Beatą Burdzińską w Biurze Rektora i Kanclerza p. 201.

W sprawach przeniesienia się na studia z innych uczelni, zmiany kierunku i innych studenckich:
Prorektor ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus - czwartki, w godz. 11.00 - 13.00 w Biurze Rektora i Kanclerza p. 201.

W sprawach wyjątkowych, które pozostają poza kompetencjami Prorektorów i Kanclerza przyjmuje:
Rektor, dr Wergiliusz Gołąbek po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w Biurze Rektora i Kanclerza, p. 201.

Kontakt z Władzami Uczelni możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z asystentami:
  • Dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ - Pani Agnieszka Sieczek (866 11 65)
  • Prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki - Pani Beata Burdzińska (866 11 12)
  • Dr Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania - Pani Małgorzata Sokół (866 14 29)
  • Mgr inż. Stanisław Harpula, Kanclerz WSIiZ - Pani Beata Burdzińska (866 11 12)
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu spraw i trybu ich rozpatrywania przez Władze Uczelni znajdują się w Regulaminie Studiów.
Biuro Rektora i Kanclerza

Budynek Główny WSIiZ
II piętro, pokój RA201
ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 - 15:30

Telefony:

017 866 11 12
017 866 11 65