Elastyczny System Studiowania 

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na większości kierunków studiów funkcjonuje Elastyczny System Studiów (ESS).

ESS to nowatorski system kształcenia, który daje studentom większe możliwości rozwoju oraz dopasowania wiedzy i umiejętności do potrzeb rynku pracy.

Przedmioty w planie studiów podzielone są na trzy grupy:

    1. przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązkowe dla wszystkich studentów
    2. przedmioty z zakresu kierunku wybierane przez studentów z szerszej oferty
    3. wybierane przez studentów bloki przedmiotów specjalnościowych.


Dzięki wdrożeniu ESS studenci mają większy wpływ na profil swojego wykształcenia. Dokonując wyboru przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych studenci mogą uwzględniać swoje indywidualne zainteresowania i predyspozycje.