Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

Władze Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
 
Dziekan -  prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński
Prodziekan - dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
Prodziekan - dr Leszek Baran
Prodziekan - dr Iwona Leonowicz-Bukała
Prodziekan - dr Agata Gemzik-Salwach
Prodziekan - dr Roman Wisz
Pełnomocnik Dziekana - mgr Łukasz Bis
Prodziekan - dr Agata Szmulik
Kierownik Dziekanatu - mgr inż. Elżbieta Grzybowska
Z-ca Kier. Dziekanatu - mgr Elżbieta Gnatek


Dyżury Dziekanów i Prodziekanów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
semestr lato - rok akademicki 2017/2018

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński
Dziekan Wydziału ANS
Przyjmuje w pok.nr RA246
wtorek: 11.00-14.00
środa: 11.00-14.00
czwartek: 11.00-14.00

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Administracja
Przyjmuje w pok.nr 29
środa: 11.00-13.30
czwartek: 11.00-13.30
piątek: 11.00-13.30 (za wyjątkiem 23.03;27.04;11.05;25.05;08.06;22.06)
niedziela (podczas zjazdów kierunku): 8.00-9.30

dr Leszek Baran
Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 
Przyjmuje w pok.nr RA222
wtorek: 13.30-15.00
środa: 11.30-15.00
piątek: 11.30-15.00
sobota (podczas zjazdów kierunku): 12.30-14.00

dr Iwona Leonowicz-Bukała

Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa
Przyjmuje w pok.nr 29
wtorek: 11.00-11.30
środa: 11.00-13.30
czwartek: 11.00-13.30
piątek: 11.00-13.30
sobota (podczas zjazdów kierunku): 12.30-13.30

dr Agata Gemzik-Salwach
Prodziekan Wydziału ANS ds. Ekonomia, Zarządzanie
Przyjmuje w pok.nr 28
wtorek: 11.00-14.00
środa: 11.00-13.30
czwartek: 11.00-14.00
piątek: 11.00-11.30
sobota (podczas zjazdów kierunku): 11.00-12.00

dr Roman Wisz
Prodziekan ds. kierunku Filologia
Przyjmuje w pok.nr RA240
wtorek: 13.30-14.30
środa: 11.00-14.30
czwartek: 11.00-14.30
piątek: 11.00-14.30
sobota (podczas zjazdów kierunku): 12.30-13.30

mgr Łukasz Bis
Pełnomocnik Dziekana Wydziału ANS ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
Przyjmuje w Kielnarowej w pok. KM19 oraz w Rzeszowie w pok.nr 29
wtorek: 12.30-15.00 (KM19)
środa: 11.00–15.00 (Rzeszów, pok.nr 29)
czwartek: 11.00-15.00 (KM19)
piątek: 11.00-13.30 (KM19)
sobota (podczas zjazdów kierunku): 15.00-16.00 (KM19)

dr Agata Szmulik
Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Logistyka, Psychologia w zarządzaniu
Przyjmuje w pok.nr 28
wtorek: 11.00-14.30 (tydz.A), 11.00-13.30 (tydz.B)
środa: 11.00–14.30
czwartek: 11.00-14.30
piątek: 11.00–14.30
niedziela podczas zjazdów kierunku): 8.00-11.00


Sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych

 
Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych obsługuje takie kierunki studiów jak:
Administracja - studia I-go stopnia i II-go stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I-go stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I-go stopnia i II-go stopnia
Ekonomia - studia I-go stopnia i II-go stopnia
Filologia - studia I-go stopnia
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna - studia I-go stopnia
Logistyka -studia I-go stopnia
Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - studia I-go stopnia
Psychologia w zarządzaniu - studia I-go stopnia
Zarządzanie - studia I-go stopnia


Obsługę studentów prowadzą:

JOLANTA POPEK
Telefon: 017 866 11 41
Obsługa studentów: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia

ANETA GALANT
Telefon: 017 866 11 81
Obsługa studentów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa

KATARZYNA TOŚ
Telefon: 017 866 11 81
Obsługa studentów: Ekonomia, Zarządzanie
  
ALICJA FORTUNA
Telefon: 017 866 11 23
Obsługa studentów: Logistyka, Psychologia w zarządzaniu


Opiekunowie grup wykładowych
Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Ekonomia, Filologia, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Logistyka, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie

6LAD- mgr Sylwia Banaś-Mazur
2UAZ- mgr Sylwia Banaś-Mazur
4UAZ- mgr Sylwia Banaś-Mazur

4LBD- dr Leszek Baran
4LBZ- dr Leszek Baran

6LBD- dr Leszek Baran
6LBZ-
dr Leszek Baran

6LDD- dr Olga Kurek-Ochmańska
2UDD- dr Olga Kurek-Ochmańska
2UDZ- dr Olga Kurek-Ochmańska
4UDD- dr Olga Kurek-Ochmańska
4UDZ- dr Olga Kurek-Ochmańska

6LED- dr inż. Andrzej Mantaj
2UED- dr inż. Andrzej Mantaj
2UEZ- dr inż. Andrzej Mantaj
4UED- dr inż. Andrzej Mantaj
4UEZ- dr inż. Andrzej Mantaj


2LGD- mgr Gabriela Piechnik
2LGZ- mgr Gabriela Piechnik
4LGD- mgr Gabriela Piechnik
4LGZ- mgr Gabriela Piechnik
6LGD- mgr Gabriela Piechnik

6LGZ- mgr Gabriela Piechnik

2LJD- mgr Joanna Urbanik
2LJZ- mgr Joanna Urbanik

4LJD- mgr Joanna Urbanik

4LJZ- mgr Joanna Urbanik
6LJD- mgr Joanna Urbanik

2ILD- mgr Kateryna Lysenko-Ryba
2ILZ- mgr Kateryna Lysenko-Ryba
4ILD- mgr Kateryna Lysenko-Ryba
4ILZ- mgr Kateryna Lysenko-Ryba
6ILD- mgr Kateryna Lysenko-Ryba
6ILZ- mgr Kateryna Lysenko-Ryba

2LMD- mgr Aleksandra Kędzior
4LMD- mgr Aleksandra Kędzior
4LMZ- mgr Aleksandra Kędzior

2LPD- dr Elżbieta Inglot-Brzęk

2LPZ- dr Elżbieta Inglot-Brzęk
4LPZ- dr Elżbieta Inglot-Brzęk

2LZaD- dr Anna Lewandowska
2LZaZ- dr Anna Lewandowska
4LZaD- dr Anna Lewandowska
4LZaZ- dr Anna Lewandowska
6LZaZ- dr Anna Lewandowska

Godziny otwarcia
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11.00 - 15.00
środa: 11.00 - 15.00
czwartek: 11.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 15.00
sobota: 7.30 - 15.30
niedziela: nieczynne