Regulaminy 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi życie akademickie na naszej uczelni.

 

Odpowiednia wiedza pozwala na zaoszczędzenie sobie trudu i pozwala na sprawne poruszanie się w nowej roli studenta.

 

Zapraszamy do lektury.

 

 1. REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
 2. REGULAMIN STUDIÓW
 3. REGULAMIN STYPENDIALNY
 4. REGULAMIN ODPŁATNOŚCI
 5. SYSTEM BEZPŁATNYCH MIEJSC
 6. ZASADY PRACY STAROSTÓW
 7. REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK

   

  W razie pytań prosimy o kontakt.