Samorząd Studencki WSIiZ 

Samorząd Studencki został powołany w celu uczestniczenia w decydowaniu o sprawach Uczeni poprzez swoich przedstawicieli; opiniowania projektów decyzji dotyczących studentów, wydawanych przez organy Uczelni dotyczących; organizacji wszelkich inicjatyw studenckich; współdecydowania z odpowiednimi organami Uczelni o podziale środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie; obrony praw studenckich; wykonywania innych zadań określonych w Statucie WSIiZ.

Samorząd Studencki czynnie działa na rzecz poprawy warunków studiowania na naszej uczelni oraz studentów Podkarpacia.

Posiadamy Swoich przedstawicieli w Podkarpackim Sejmiku Studentów którego celem jest:
  • Reprezentowanie studentów uczelni podkarpackich przed przedstawicielami władz sejmiku wojewódzkiego.
  • Wspieranie i koordynowanie inicjatyw samorządów studenckich uczelni podkarpackich.
  • Integracja środowiska akademickiego w województwie.
  • Dbanie o dobre imię uczelni Podkarpacia.
  • Promowanie stanowiska PSS na forum ogólnopolskim.
  • Podejmowanie i wspieranie inicjatyw poprawiających warunki studiowania studentów uczelni Podkarpacia.

Bierzemy udział w działaniach organizacjach studenckich dbających o losy studentów takich jak:
  • Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (www.psrp.org.pl)
  • Forum Uczelni Niepublicznych 

Skład Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

1.    Kinga Bednarz- Przewodnicząca
2.    Krzysztof Cioch- Zastępca Przewodniczącej
3.    Bartłomiej Basznianin- Sekretarz
4.    Dominik Ciurko- Członek Rady
5.    Anna Sereda- Członek Rady
6.    Oksana Khomko- Członek Rady
7.    Anna Baiol- Członek Rady
8.    Krzysztof Klimek- Członek Rady
9.    Milena Machowicz- Członek Rady
10.    Robert Hlushko- Członek Rady


Przedstawiciele Samorządu Studenckiego do Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

1.    Kinga Bednarz
2.    Dominik Ciurko
3.    Krzysztof Cioch
4.    Bartłomiej Basznianin
5.    Anna Sereda
6.    Milena Machowicz

Komisje samorządowe:

Komisja dyscyplinarna dla studentów:
1.    Kinga Bednarz
2.    Oksana Khomko

Odwoławcza komisja dyscyplinarna:
1.    Anna Sereda
2.    Bartłomiej Basznianin

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich:
1.    Rafał Piorun
2.    Krzysztof Cioch

Lista przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów

RW Administracji i Nauk Społecznych:
1.    Liudmyla Saienko (52906)
2.    Bartłomiej Basznianin (52392)
3.    Mariya Tsyupa(53313)
4.    Viktoriia Skovron (52951)
5.    Yaryna Onishechko (48847)
6.    Konrad Bosak (50017)
7.    Katarzyna Mieszawska (49486)
8.    Paweł Ciupak (55085)
9.    Lidia Lejko (51268)

RW Ekonomicznego:

1.    Marianna Kruk (48905)
2.    Ilona Vybryk (48913)
3.    Iryna Korenovska (48915)
4.    Karolina Palimąka (50275)
5.    Angelika Gumieniak (50275)

RW Informatyki Stosowanej:
1.    Dominik Ciurko (50032)
2.    Jakub Jońca (50038)
3.    Anna Sereda (53275)
4.    Oksana Khomko (53396)

RW Medycznego:
1.    Kinga Bednarz (53881)
2.    Anna Psik (53876)
3.    Dagmara Walus (47006)
4.    Maciej Kubicki (55008)

Jeśli macie jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z samorządem (dane kontaktowe dostępne po prawej stronie) lub przez profil samorządu w serwisie Facebook.