Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego 


Historia Koła

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2010/2011. Na początku nosiło nazwę Koło Naukowe Centrum Studiów nad Terroryzmem. Koło zajmowało się współpracą i wspieraniem Centrum Studiów nad Terroryzmem (CSnT) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – jednostki uczelni założonej przez gen. rez. dra inż. Tomasza Bąka, prodziekana ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne WSIiZ. Pierwszym opiekunem Koła został dr inż. Paweł Łuczkowski, a pierwszą liderką – studentka bezpieczeństwa wewnętrznego Natalia Noga.

Zasadniczym celem Koła była integracja osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa kraju oraz rozprzestrzeniającego się w świecie zjawiska terroryzmu. Po Natalii Nodze Kołem kierowali kolejno studenci bezpieczeństwa wewnętrznego: w roku akademickim 2012/2013 Paweł Skoczowski (to z jego inicjatywy Koło zmieniło nazwę na Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem), a w roku 2013/2014 Kamil Gefert. W październiku 2014 r. funkcję lidera koła przejęła po Kamilu studentka anglistyki WSIiZ Olga Chernienko. W marcu 2015 r. zaś – w związku z wyjazdem Olgi na zagraniczne stypendium – pracami Koła zaczęli kierować kolejni studenci bezpieczeństwa wewnętrznego – Krzysztof Cioch i Marcin Leja, wspierani przez koleżanki studentki i kolegów studentów z Polski i Ukrainy. W tym czasie opiekunem Koła był pracownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego dr Leszek Baran. W kwietniu 2016 roku obowiązki opiekuna przejął dr Tomasz Wójtowicz.

Cele i działalność Koła

Wśród celów, jakie stawiają sobie członkowie Koła, można wyróżnić:
•    zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa i obronności państwa poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i grupami paramilitarnymi;
•    organizację cyklicznych spotkań związanych z problematyką bezpieczeństwa i współczesnych zagrożeń;
•    organizację spotkań z osobami zajmującymi się zawodowo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem państwa;
•    wsparcie organizacyjne Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym;
•    popularyzację wiedzy i umiejętności na temat bezzałogowych statków latających;


Sukcesy Koła:

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego (dawniej Centrum Studiów nad Terroryzmem i Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem) może poszczycić się organizacją i współorganizacją licznych wyjazdów tematycznych, seminariów i konferencji naukowych, wykładów osobistości biznesu i sportu, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. To z inicjatywy członków Koła odbywały się Zawody Strzeleckie w Borze k. Rzeszowa, w których uczestniczyli studenci i reprezentacje kół naukowych nie tylko WSIiZ.

Ostatnio Koło współorganizuje zawody strzeleckie w kampusie WSIiZ w Kielnarowej w oparciu o sprzęt zakupiony przez uczelnię na potrzeby studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne: strzelnicę multimedialną oraz karabiny ASG (na naboje kulkowe).

Jak na koło naukowe przystało – na koncie członków Koła nie brakuje też sukcesów naukowych. To wspomniany już Paweł Skoczowski oraz inny z członków Koła – Daniel Dereniowski – byli wielokrotnymi stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Daniel uzyskał też diamentowy grant na przeprowadzenie badań poświęconych bezpieczeństwu danych stanowiących o specyfice m.in. podmiotów biznesowych.

W 2014 roku powstała nowa sekcja Koła - Akademia Studenckich Grantów. Projekty realizowane przez członków Koła w ramach Akademii w dużej mierze opierają się na ich innowacyjnym myśleniu oraz kompetencjach, które zdobywają m.in. dzięki spotkaniom z ludźmi bardziej doświadczonymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

Do sukcesów Koła możemy również zaliczyć:

1. Zajęcie I miejsca dwu plebiscytach na najlepsze stoisko podczas Dni Otwartych Kół Naukowych i Organizacji Studenckich w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2. Wyróżnienia dla jednego z najlepiej funkcjonujących Kół Naukowych WSIiZ.


Aktualna działalność Koła

Do aktualnych zainteresowań Koła zaliczają się najnowsze konflikty zbrojne, takie jak wojna na Ukrainie, wojna z Państwem Islamski, wojna z międzynarodowym terroryzmem, aktualne zmiany w Wojsku Polskim - powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz rosnące znaczenie nowych technologii w bezpieczeństwie narodowym. Koło Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło współpracę z rzeszowskim oddziałem Klubu Jagiellońskiego, wraz z którym zorganizowało debatę poświęconą nowej biotechnologicznej rewolucji w sprawach wojskowych. W najbliższym czasie planowane są spotkania dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego po zmianach w administracji amerykańskiej, bezpieczeństwu powszechnemu w województwie podkarpackim oraz roli bezzałogowych statków powietrznych.
Opiekun
dr Tomasz Wójtowicz
twojtowicz@wsiz.rzeszow.pl
17 866 1557

Przewodniczący koła: Marcin Leja

Polub nas:
FACEBOOK
TWITTER