Koło Naukowe REHABILITANT 

ZGŁOSZENIA CHĘCI UCZESTNICTWA W KOLE NAUKOWYM REHABILITANT PROSZĘ KIEROWAĆ NA:


mmandziuk@wsiz.rzeszow.pl
hbartyzel@wsiz.rzeszow.pl

AKTUALNOŚCI:

W roku akademickim 2017/2018 funkcję Lidera Koła Naukowego REHABILITANT objęła Justyna Materna (4UFzZ).O KOLE NAUKOWYM:

Wszystkich chętnych, a szczególnie studentów Fizjoterapii, jak również studentów wszystkich specjalności Zdrowia Publicznego i Turystyki zachęcamy do współpracy w Kole Naukowym REHABILITANT.

Proponowane terminy spotkań w semestrze zimowym 2017/2018:

16.10.2017. godz. 11.30-12.30

06.11.2017. godz. 11.30-12.30

04.12.2017. godz. 11.30-12.30

08.01.2018. godz. 11.30-12.30

05.02.2018. godz. 11.30-12.30

W pokoju KM3

  
CEL POWOŁANIA KOŁA:

 •  Badania naukowe dotyczące: stanu zdrowia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży różnych aspektów starzenia się społeczeństwa
 •  Pogłębienie wiedzy praktycznej w kontaktach z pacjentami
 •  Wolontariat w środowisku domowym Osób Niepełnosprawnych


TEMATYKA ZAJĘĆ:

  1. Student niepełnosprawny na uczelni
  2. Wiedza studentów kierunków medycznych i pozamedycznych na temat występowania zespołów bólowych kręgosłupa.
  3. Aspekty demograficzne starzenia się społeczeństwa polskiego.
  4. Wiedza studentów Wydziału Medycznego oraz studentów Wydziału Ekonomicznego na temat ergonomii pracy i wypoczynku w profilaktyce bóli krzyża – kontynuacja badań.
  5. Stan zdrowia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego – kontynuacja badań
  6. Wykorzystanie skal i testów funkcjonalnych w diagnostyce pacjentów z różnorodnością schorzeń- różnicowanie.
  7. Dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych i dodatkowej pomocy materialnej Podopiecznych Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym – kontynuacja badań.
  8. Metodologia pisania prac badawczych licencjackich - warsztaty dla seminarzystów dotyczące problematyki badawczej prac dyplomowych.
  9. Gromadzenie materiałów badawczych, prowadzonych przez studentów, które będą przedmiotem prezentacji na Konferencji studenckiej: „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”


PLANOWANE EFEKTY:

 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rehabilitacji osób w placówkach służby zdrowia i środowisku chorego.
 • Prowadzenie tematów badawczych dotyczących doskonalenia warsztatu metodologicznego i merytorycznego w pisaniu prac dyplomowych, poprzez bliższe poznanie środowiska chorego.
 • Udział studentów koła w konkursach na najlepszą pracę licencjacką i magisterską.
 • Nabycie umiejętności edukatorskich w zakresie promowania zdrowego stylu życia w środowisku rodzinnym i miejscu zamieszkania.


OPIEKUN KOŁA:
Dr Helena Bartyzel - Lechforowicz

Pomoc organizacyjna:
mgr Marzena Mańdziuk