Rada Kół Naukowych 

Rada Kół Naukowych

Odkryj siłę i piękno pasji...

Wracamy w nowym składzie - pełni energii i zapału! Mamy nadzieję, że nasza kadencja pozostawi po sobie trwały i cenny ślad.
W roku akademickim 2016/2017 Przewodniczącą Rady Kół Naukowych jest Iwona Kościółek, studentka kierunku Logistyka, Liderka Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON.
Kontakt mailowy: ikosciolek@wsiz.rzeszow.pl.

Rada Kół Naukowych to organizacja zrzeszająca Liderów Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wspólnie z Działem Nauki podejmuje oraz koordynuje działania służące rozwojowi naukowemu kół, współpracy Uczelni z jej otoczeniem oraz promowaniu aktywności naukowej wśród studentów. Organizuje i realizuje przedsięwzięcia na skalę lokalną oraz międzyuczelnianą.

Jednym z nich jest Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, który już na stałe wpisał się w cykl corocznych wydarzeń odbywających się w murach naszej Uczelni – tego roku odbył się już po raz dziesiąty. Wydarzenie to jest dla studentów świetną okazją do podzielenia się swoją pasją i zainteresowaniami rozwijanymi w ramach kół naukowych, których co roku działa ponad 20. Ich różnorodność jak co roku znalazła odbicie w prezentowanych stoiskach oddając indywidualny charakter poszczególnych działalności. Organizacja tego wydarzenia ma na celu nie tylko przedstawienie kół, ale przede wszystkim zachęcenie przybyłych studentów do rozpoczęcia działalności w którymś z nich, promowanie rozwoju naukowego wśród studentów oraz integrację studencką w takich społecznościach.
Podczas Dnia Otwartego Kół Naukowych i Organizacji Studenckich mają miejsce także pokazy tematyczne, prezentacje multimedialne oraz konkursy z nagrodami prowadzone przez studentów. Co roku przy tej okazji odbywa się także konkurs na najlepiej przygotowane i prowadzone stoisko. W roku akademickim 2016/2017 najwięcej głosów w tym konkursie zdobyły Koła:
1. Aviation Management Club
2. Koło Naukowe Instytutu Badań nad Cywilizacjami
3. Koło Naukowe Kryminalistyki
Serdecznie gratulujemy!
Fundatorem nagrody na najlepiej przygotowane i prowadzone stoisko jest Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”.

A przed nami kolejne wydarzenia oraz cele. Jesteśmy pewni, że razem jeszcze wiele możemy osiągnąć!

Link do naszej strony na Facebooku:
https://www.facebook.com/KNWSIiZ