Rada Kół Naukowych 

Rada Kół Naukowych

 

W roku akademickim 2017/2018 Przewodniczącą Rady Kół Naukowych jest Iwona Kościółek, studentka kierunku Ekonomia.

Kontakt mailowy: ikosciolek@wsiz.rzeszow.pl.

Rada Kół Naukowych to organizacja zrzeszająca Liderów Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wspólnie z Działem Nauki podejmuje oraz koordynuje działania służące rozwojowi naukowemu kół, współpracy Uczelni z jej otoczeniem oraz promowaniu aktywności naukowej wśród studentów. Organizuje i realizuje przedsięwzięcia na skalę lokalną oraz międzyuczelnianą. 

Jednym z nich jest Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, który już na stałe wpisał się w cykl corocznych wydarzeń odbywających się w murach naszej Uczelni – tego roku odbył się po raz jedenasty. Wydarzenie to jest dla studentów świetną okazją do podzielenia się swoją pasją i zainteresowaniami rozwijanymi w ramach kół naukowych, a pozostałym daje możliwość podjęcia tego rodzaju aktywności przez przyłączenie się do któregoś z nich. Podczas wydarzenia mają miejsce pokazy tematyczne, prezentacje multimedialne oraz konkursy z nagrodami prowadzone przez studentów działających w kołach naukowych. Co roku przy tej okazji odbywa się także konkurs na najlepiej przygotowane i prowadzone stoisko. W roku akademickim 2017/2018 główne miejsca w konkursie zdobyły koła:

  1. Koło Naukowe Instytutu Badań nad Cywilizacjami

  2. Aviation Management Club

  3. Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych

 

Fundatorem nagrody na najlepiej przygotowane i prowadzone stoisko jest Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”.

A przed nami kolejne wydarzenia oraz cele. Jesteśmy pewni, że razem jeszcze wiele możemy osiągnąć!

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:

https://www.facebook.com/KNWSIiZ