Program kursu 

I.  Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godz.), w tym m.in.:

1.    Pojęcia wstępne
2.    Uczestnicy rynku kapitałowego
3.    Instrumenty finansowe notowane na giełdzie

II.  Funkcjonowanie Giełdy (3 godz.), w tym m.in.:

1.    Cele Giełdy
2.    Systemy notowań
3.    Zasady obrotu giełdowego

III. Wpływ otoczenia gospodarczego na Giełdę (2 godz.), w tym m.in.:

1.    Podstawowe pojęcia rynku finansowego
2.    Wpływ gospodarki na rynek finansowy
3.    Podstawy analizy fundamentalnej - otoczenie przedsiębiorstwa

IV.  Wybór i ocena spółki (3 godz.), w tym m.in.:

1.    Sprawozdania finansowe spółek
2.    Wskaźniki rynkowe
3.    Analiza fundamentalna
4.    Jak korzystać z informacji

V.  Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godz.), w tym m.in.:

1.    Pojęcie portfela inwestycyjnego
2.    Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
3.    Analiza techniczna
4.    Trendy rynkowe