Koszty i zapisy 

Koszt uczestnictwa wynosi:

•    "Podstawy inwestowania na giełdzie" - 370 zł
•    "Giełda dla średniozaawansowanych" - 450 zł


Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:

•    wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod poniższym adresem:

                                                https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa-zapis/

•    wpłaty należnej kwoty na konto bankowe: 

Fundacja GPW
Bank Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415

•    przesłanie kopii lub pliku z dowodem wpłaty na adres e-mailowy:

szkolagieldowa@wsiz.rzeszow.pl

Na przelewie, w polu "Tytuł przelewu" prosimy koniecznie wpisać niepowtarzalny numer, który wygeneruje się podczas rejestracji.

Rezygnacja z uczestnictwa


W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie zostaną zwrócone.

Zmiana terminu zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat ośrodka powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć. Fundacja GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu. Organizator nie pokrywa kosztów transportu, wyżywienia i noclegu.