Harmonogram zajęć 

Harmonogram kursu Podstawy inwestowania na giełdzie:

piątek (08.06.2018):
godz. 17.00 - 20.00, Moduł I: Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godz.)

Bartłomiej Cieszyński

sobota (09.06.2018):
godz. 9.00 - 12.00, Moduł II: Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godz.)
Filip Zaliszewski

godz. 12.30 - 14.30, Moduł III: Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godz.)

Agata Gemzik-Salwach

niedziela (10.06.2018):

godz. 9.00 - 12.00, Moduł IV: Wybór i ocena spółki (3 godz.)

Dariusz Baran

godz. 12.30 - 15.30, Moduł V: Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godz.)

Paweł Perz 

 

Harmonogram kursu Giełda dla średniozaawansowanych:  

piątek (22.06.2018):             
I. Instrumenty pochodne i certyfikaty Turbo  (3 godz.)

 

sobota (23.06.2018):
II.  Funkcjonowanie Giełdy (2 godz.)
III. Wpływ otoczenia gospodarczego na Giełdę (2 godz.)

 

niedziela (24.06.2018):
IV. Analiza fundamentalna (3 godz.)
V.  Analiza techniczna  (3 godz.)