Harmonogram zajęć 

Harmonogram kursu:

piątek (24.11.2017):
godz. 17.00 - 20.00, Moduł I: Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godz.)

Bartłomiej Cieszyński

sobota (25.11.2017):
godz. 9.00 - 12.00, Moduł II: Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godz.)
Filip Zaliszewski

godz. 12.30 - 14.30, Moduł III: Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godz.)

Agata Gemzik-Salwach

niedziela (26.11.2017):

godz. 9.00 - 12.00, Moduł IV: Wybór i ocena spółki (3 godz.)

Dariusz Baran

godz. 12.30 - 15.30, Moduł V: Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godz.)

Paweł Perz