Kierunki studiów 

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to efekt wnikliwych badań rynku pracy i potrzeb młodych ludzi. Dzięki temu studenci mogą liczyć na dobrą i satysfakcjonującą pracę. W trakcie studiów zaś na pewno spotkają się z wybitnymi postaciami nauki polskiej i światowej.

Uczelnia oferuje następujące możliwości kształcenia:

STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA
STUDIA PODYPLOMOWE
SEMINARIUM DOKTORANCKIE