Dla aktywnych naukowców 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadząc konsekwentną politykę budowania silnych zespołów naukowo-badawczych, poszukuje osób o dużym dorobku i potencjale naukowym. W 2015 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o mediach, w niedalekiej przyszłości planowane jest wnioskowanie o takie uprawnienia w kolejnych dyscyplinach. Osiągnięcie zakładanych celów wymaga stałego poszerzania i weryfikacji kadry naukowej. Aby docenić szczególnie aktywnych pracowników w obszarze naukowo-badawczym, w Uczelni wprowadzono system motywacyjny, w którym zarówno wynagrodzenie, jak i pensum dydaktyczne silnie zależą od osiągnięć naukowych.

Zapraszamy osoby ze znaczącym dorobkiem naukowym (publikacje w renomowanych wydawnictwach, doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych) w następujących dziedzinach i/lub dyscyplinach i/lub specjalnościach:

•    informatyka
•    matematyka
•    logistyka
•    nauki o zdrowiu i nauki medyczne (w tym zwłaszcza osoby z dorobkiem w dziedzinie fizjoterapii i dermatologii)
•    nauki chemiczne i biologiczne
•    psychologia
•    językoznawstwo i literaturoznawstwo (w zakresie filologii angielskiej)
•    ekonomia i nauki o zarządzaniu
•    nauki o administracji
•    nauki o mediach
•    sztuki projektowe

Oferujemy zatrudnienie wyłącznie na I etat, dla NAJLEPSZYCH poniższe warunki:

1. dla samodzielnych pracowników nauki
•    pensum roczne na poziomie 30-60 godzin rocznie,
•    wynagrodzenie ponad 9 tys. zł brutto.

2. dla doktorów
•    pensum roczne na poziomie 60-90 godzin rocznie,
•    wynagrodzenie ponad 5 tys. zł brutto,

3. finansowanie badań z dotacji statutowej,

4. możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych,

5. obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych i innych.

Praca na wyjątkowych warunkach (wskazanych wyżej) możliwa jest w przypadku zgromadzenia znacznej liczby punktów za publikacje. Dla osób ściśle współpracujących z gospodarką poprzez realizację zleceń i wspólnych projektów również oferujemy specjalne warunki, które uzgadniane są indywidualnie

Ze standardowymi warunkami i systemem pracy można zapoznać się klikając w załącznik poniżej:Po otrzymaniu CV wraz z pełną informacją dotyczącą osiągnięć naukowych nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

Zachęcamy do przeglądania naszej strony WWW: wsiz.rzeszow.pl