Rozwój kadr 

Oferta:

 •     Rekrutacja i selekcja pracowników
 •     Systemy ocen pracowniczych
 •     Badanie kompetencji i potrzeb szkoleniowych pracowników
 •     Wartościowanie stanowisk pracy
 •     Projektowanie i optymalizacja systemów wynagrodzeń
 •     Badanie satysfakcji z pracy Ocena poziomu stresu zawodowego
 •     Audyt personalny
 •     Coaching
 •     Szkolenia otwarte oraz zamknięte

 
Przykładowe realizacje:

 •     Dla pięciu jednostek samorządowych: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Urząd Miasta w Piaskach, Urząd Gminy w Fajsławicach, Urząd Gminy Łopiennik Górny, Urząd Gminy Zakrzew, przeprowadziliśmy badania kompetencji pracowników.
 •     Dla Politechniki Krakowskiej zrealizowaliśmy usługę wartościowania i opisu stanowisk pracy.
 •     Dla Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. zrealizowaliśmy audyt personalny.
 •     Dla kadry zarządzającej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowaliśmy szkolenie w zakresie kierowania zespołem i autoprezentacji.