Finanse JST 

Oferta:

  •     Analiza ekonomiczno-finansowa jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych
  •     Prognozy i analizy budżetowe
  •     Optymalizacja polityki podatkowej gmin
  •     Planowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego
  •     Szkolenia otwarte oraz zamknięte

 
Przykładowe realizacje:

  •     Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie opracowaliśmy „Przewodnik po projekcie budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2013”. Dokument przedstawia zestawienie największych wydatków budżetowych oraz zaprezentowanie głównych projektów realizowanych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.
  •     Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przygotowaliśmy raport dotyczący oceny potencjału JST dla realizacji projektów w ramach RPO 2014-2020. Dokonaliśmy oceny wpływu transferów środków w sektorze finansów publicznych na sytuację finansową JST województwa pomorskiego oraz próby oszacowania skali środków, jakie JST województwa pomorskiego będą mogły w latach 2014–2020 przeznaczyć na wydatki rozwojowe.
  •     Dla Miasta Rzeszowa wykonaliśmy opracowanie pn. „Analiza przyczyn rosnących kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Miasto Rzeszów i wskazanie sposobów ich obniżenia w jednostkach organizacyjnych Gminy realizujących to zadanie”. W ramach prac nad ekspertyzą dokonano analizy dokumentów źródłowych, zrealizowano blisko 20 wizyt studyjnych w podmiotach realizujących zadania w ramach miejskiego transportu publicznego, oraz przeprowadzono badania porównawcze (benchmarkingowe) i badania ankietowe. Ekspertyza zawiera wyniki przeprowadzonych analiz oraz rekomendacje zmian.