Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes 

„Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa” jest zrzeszeniem ludzi świata nauki i praktyki stosowania prawa, którzy stawiają sobie za cel poszerzenie tradycyjnego podejścia do badań nad prawem o nowe elementy, umożliwiające empiryczne poznanie przyczyn tworzenia norm prawnych (materialnych źródeł prawa) oraz społeczno – gospodarczych skutków ich funkcjonowania.

W naszym gronie znajdują się prawnicy, ekonomiści, psychologowie, jak również przedstawiciele innych dziedzin nauk społecznych. Prowadzimy badania interdyscyplinarne w sensie właściwym, posługujemy się wspólną, unikalną metodyką badań, w której rezultat zależy od ścisłej współpracy pomiędzy osobami reprezentującymi różne specjalności naukowe i zawodowe, zależy od stworzenia wspólnego wnioskowania, opartego na wspólnej płaszczyźnie intelektualnej. Analizujemy powiązania pomiędzy normami prawa i pozostałymi regułami, normami i instytucjami należącymi do współczesnego porządku społeczno – gospodarczego naszego kraju.

Odwiedź stronę internetową Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES