Instytut Studiów nad Terroryzmem 

Niewątpliwie terroryzm stał się jednym z głównych zagrożeń dla cywilizacji w XXI wieku. Po ataku na WTC w Nowym Jorku i inne cele 11 września 2001 roku, pojęcie globalnego terroryzmu na stałe weszło do naszego słownika. Świat stanął przed potrzebą wspólnej walki z tym zjawiskiem. Utworzono wspólną koalicję antyterrorystyczną oraz szereg instytucji rządowych i naukowo-badawczych, które włączyły się do walki z terroryzmem. Również i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie utworzono Instytut Studiów nad Terroryzmem, które zamierza czynnie uczestniczyć w zapobieganiu aktom terroru.

Instytut Studiów nad Terroryzmem jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się prowadzeniem badań oraz sporządzaniem analiz na zlecenie organów administracji rządowej, instytucji pozarządowych i prywatnych, których wyniki wykorzystywane są do podejmowania decyzji związanych z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Instytut poprzez organizowanie szeregu spotkań, wykładów i szkoleń prowadzonych przez osoby specjalizujące się w tematyce terroryzmu, ekspertów ze świata polityki i nauki, osób związanych ze służbami mundurowymi pragnie dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy, uświadamiać o zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, szkolić z zakresu zapobiegania tego typu niebezpieczeństwom, a także wywoływać dyskusję na tematy dotyczące zagrożeń asymetrycznych współczesnego świata.

Zapraszamy na stronę naszego Internetowego Biuletynu www.e-terroryzm.pl.
Serwis internetowy Instytutu Studiów nad Terroryzmem: terroryzm.wsiz.pl