Instytut Gospodarki 

Instytut Gospodarki jest ośrodkiem naukowo-badawczym zajmującym się procesami gospodarczymi. Został utworzony w 2001 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Znaczący dorobek naukowo-badawczy z sukcesem wykorzystuje we współpracy z biznesem, samorządami i innymi instytucjami.

Misją IG jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych dla współczesnych organizacji poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki i praktyki.

W celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku organizacji naukowo-badawczych, Instytut Gospodarki realizuje politykę jakości, której nadrzędnym celem jest zadowolenie jednostek biznesowych, samorządowych oraz innych instytucji z realizowanych przez Instytut usług.

Naszym podstawowym celem jest dostarczenie klientom kompleksowych i terminowo wykonanych usług doradczych, szkoleniowych, a także ekspertyz oraz badań naukowych.

Politykę jakości realizujemy za pomocą:

  • dostosowania oferty w zakresie doradztwa, szkoleń, ekspertyz oraz badań naukowych do aktualnej sytuacji na rynku,
  • monitoringu oczekiwań naszych klientów w okresie przygotowania oferty,
  • zatrudnienia personelu o niezbędnych wysokich kwalifikacjach,
  • podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz zrozumienie przez nich ważności stosowania polityki jakości dla wizerunku Instytutu,
  • korzystania tylko ze sprawdzonych poddostawców dostarczających usługi i towary o wymaganej jakości.

Gwarancją realizacji zamierzeń jakościowych jest zaangażowanie w realizację Polityki Jakości Zarządu Instytutu Gospodarki, który zobowiązuje wszystkich pracowników Instytutu do jej stosowania.


Serwis internetowy Instytutu Gospodarki: ig.wsiz.pl