Instytut Badań i Analiz Finansowych 

Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) jest jednostką naukowo-badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.

Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów i publikowanie ich wyników w kraju i za granicą, a także stymulowanie wymiany poglądów, opinii i myśli w tej dziedzinie poprzez organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów oraz seminariów naukowych (www.ibaf.edu.pl). Instytut jest także inicjatorem przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zjawisk i zagadnień finansowych, w tym m.in. szkoleń, warsztatów i wykładów otwartych.

IBAF zajmuje się także projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań usprawniających zarządzanie finansami oraz doradztwem finansowym, a posiadany przez zespół Instytutu kapitał wiedzy zapewnia szerokie wsparcie zarówno dla biznesu, jak i instytucji publicznych. Domeną IBAF jest także wykorzystywane w kształceniu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, w tym własnego Laboratorium Finansowego (www.laboratorium-finansowe.pl).

Pracownicy IBAF wykonują ekspertyzy i analizy finansowe, a także opracowują wyceny, plany restrukturyzacyjne i służą wsparciem konsultingowym. Wśród zrealizowanych przez Instytut Badań i Analiz Finansowych przy WSIiZ w Rzeszowie projektów oraz zleceń komercyjnych wymienić należy m.in. następujące przedsięwzięcia:

1.    Opracowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2020, zamawiający Urząd Miasta Przeworsk (2016).
2.    Raport pt. „Dostępność podkarpackich talentów na potrzeby firm outsourcingowych”, zamawiający Urząd Miasta Rzeszów (2016).
3.    Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025, zamawiający Urząd Miasta Mielec (IBAF jako podwykonawca był odpowiedzialny za część tego opracowania) (2015).
4.    „Bilans otwarcia dla kadencji samorządowej 2015-2018 w Gminie Świlcza”, zamawiający Urząd Gminy w Świlczy (2015).
5.    „Analiza budżetu gminy Miasto Leżajsk w latach 2011–2014 z elementami kształtowania polityki finansowej w latach następnych”, zamawiający Urząd Miejski w Leżajsku (2015).
6.    „Bilans otwarcia Gminy Miejskiej Mielec i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec”, zamawiający Urząd Miejski w Mielcu (2015).
7.    „Diagnoza stanu i możliwości rozwoju klastra Tufów Zeolitowych”, zamawiający WSAiZ w Zamościu (2014).
8.    „Strategia tworzenia i rozwoju klastra Tufów Zeolitowych”, zamawiający WSAiZ w Zamościu (2014).
9.    „Założenia reformy finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie”, zamawiający Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2014).
10.    „Opinia nt. barier dla inwestycji zagranicznych w Polsce”, zamawiający Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa (2014).

Obok wymienionych wyżej przedsięwzięć, w portfolio Instytutu znajduje się kilkanaście innych ukończonych zleceń, jak również szereg zrealizowanych szkoleń o tematyce finansowej, których beneficjentami były jednostki samorządu terytorialnego, podmioty sektora publicznego, przedsiębiorstwa wielu branż i specjalizacji, a także indywidualni zleceniodawcy. Kompleksowy wykaz zrealizowanych dotychczas przez Instytut Badań i Analiz Finansowych IBAF w Rzeszowie usług wraz z dołączonymi do nich referencjami znajduje się tutaj.

Serwis internetowy Instytutu Badań i Analiz Finansowych: ibaf.edu.pl