Seminaria i konferencje 

Seminarium naukowe #BezSieci – wstępne wyniki eksperymentu
16 maja 2017 r., godz. 12:00, Aula im. Profesora Jerzego Chłopeckiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2
 
Seminarium naukowe ma na celu podsumowanie pierwszego etapu eksperymentu #BezSieci, prowadzonego w ramach badań naukowców z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, który rozpoczął się 20 marca 2017 r.

Badanie jest wieloetapowe i zakłada dotarcie do różnych grup wiekowych, weryfikując zarówno zwyczaje medialne, jak i reakcje i obserwacje uczestników eksperymentu, związane z odłączeniem się od Internetu na tydzień.
 
Plan seminarium:
 
12:00 
Otwarcie Seminarium – prof. Tomasz Goban-Klas
 
12:15
Co o badaniu wiedzieć należy – inspiracje i założenia – dr Barbara Przywara
 
12:30
Wstępne wnioski:
  • Samotność bez sieci – dr Barbara Przywara
  • Emocje a język – mgr Róża Klimczak
  • Konsumpcja mediów i komunikowanie się offline – dr Anna Martens
  • #MigranciBezSieci – dr Iwona Leonowicz-Bukała, mgr Oksana Banias
  • Dynamika eksperymentu i jego obraz w oczach uczestników – mgr Kamil Olechowski

13:30
Medialny wymiar eksperymentu, czyli media o nas – dr Iwona Leonowicz-Bukała, dr Anna Martens
 
13:45
Czas na pytania i dyskusję