Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Telekomunikacyjnymi 

Jest to laboratorium o charakterze uniwersalnym. Studenci wszystkich kierunków studiów będą z niego korzystać realizując swoje przedmioty podstawowe, jak i zajęcia o charakterze e-learningowym Zakupione oprogramowanie w postaci platformy do e-learningu asynchronicznego (BlackBoard) oraz platforma do prowadzenia zajęć w trybie synchronicznym (Office Communication Server) pozwala wszystkim studentom na pełne wykorzystanie możliwości jakie daje nauczanie na odległość. Laboratorium jest wykorzystywane do interaktywnych zajęć realizowanych w czasie rzeczywistym na odległość, osoby znajdujące się poza siedzibą uczelni mają możliwość prowadzenia zajęć i wykładów. Również studenci niepełnosprawni dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu mogą w laboratorium korzystać z tej formy nauczania.
Jakie daje możliwości naukowcom?

Oprogramowanie wykorzystywane w laboratorium może służyć do badań nad porównaniem skuteczności tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia; metodom zarządzania zawartością kursów e-learningowych, tworzenia i wykorzystania obiektów wiedzy w tworzonych kursach zdalnego nauczania; określenia jakości obiektów wiedzy (z perspektywy pedagogicznej i technicznej) wykorzystania platformy e-learningowej jako systemu zarządzania wiedzą korporacyjną czy też wykorzystania e-learningu w nauczaniu osób niepełnosprawnych. Uczestniczymy w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących szeroko pojętej edukacji. Współpracowaliśmy już z kilkudziesięcioma instytucjami z kilkunastu krajów Europy. Rezultaty swojej pracy prezentujemy na licznych konferencjach i opisujemy w artykułach.

Jakie daje możliwości studentom?

Na zarządzanej przez nas platformie e-learningowej Blackboard stworzona została przestrzeń dla organizacji studenckich, samorządu, kół naukowych wraz z narzędziami do komunikacji, współpracy, prac grupowych, promocji osiągnięć, wymiany plików. Studenci z dysfunkcjami narządu wzroku mogą w laboratorium wykorzystać specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie pomocne w trakcie nauki takie jak: drukarki brajlowskie, oprogramowanie Jaws Professional, monitory dotykowe, odwróconą myszkę, specjalistyczne klawiatury itp.

Co oferuje firmom?

Nasza aktywność nie ogranicza się jednak tylko do uczelni. Kierujemy swoją ofertę także do firm (np. szkolenia kadry zarządzającej z e-learningu w zakresie szkolenia z zakresu: metodyki i metodologii budowy szkoleń e-learning, tworzenia treści szkoleniowych, założeń dydaktycznych e-learningu, administracji platformą LMS/LCMS). Jesteśmy gotowi zaimplementować i zarządzać firmową platformą e-learningową przedsiębiorstwa, oraz tworzyć szeroką gamę kursów „szytych na miarę” stworzonych w oparciu o posiadaną przez pracowników uczelni wiedzę ekspercką. Oferujemy również możliwość odpłatnego udostępniania posiadanych wybranych kursów e-learngowych zgodnych z profilem firmy.
Wyposażenie: platforma e-learningowa BlackBoardTM, Office Communication Server

Opiekunowie:
Joanna Wójcik (jwojcik@wsiz.rzeszow.pl)
Michał Nędza (mnedza@wsiz.rzeszow.pl)