Laboratorium Odzyskiwania i Analizy Danych 

Laboratorium analizy i odzyskiwania danych powstało jako odpowiedź na wzmożone zapotrzebowanie rynku na usługi rekonstrukcji danych w związku z regularnie odnotowywanym wzrostem liczby przypadków utraty danych z nośników pamięci masowej.

Za główny cel laboratorium przyjęło szerzenie wśród studentów świadomości dotyczącej zasad bezpiecznego przechowywania danych oraz wzrostu kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie odzyskiwania utraconych danych elektronicznych. Naukowcy zaś, wykorzystując potencjał technologiczny laboratorium, stają przed możliwością rozwijania i opracowywania nowych metod i rozwiązań w sferze rekonstrukcji i deszyfracji zabezpieczonych danych. To dzięki fuzji nauki i technologii dajemy przedsiębiorcom możliwość skorzystania z najwyższej jakość świadczonych przez nasze laboratorium usług analizy, odzyskiwania, deszyfracji i bezpowrotnego kasowania danych.
Dlaczego jest wyjątkowe?

Rzeszowska uczelnia stworzyła laboratorium zbliżone do profesjonalnych ośrodków zajmujących się analizą i odzyskiwaniem danych, jakie funkcjonują w policji, ABW i instytucjach sądowych. Placówka tego typu funkcjonująca w szkole wyższej to unikat.

 
Jakie daje możliwości naukowcom?

Laboratorium może być wykorzystane do różnych obszarów działań informatyki śledczej np. analizy komputerów, analizy urządzeń mobilnych, analizy sieciowej. Laboratorium umożliwia również odzyskiwanie danych z nośników elektronicznych i urządzeń mobilnych.

Pozwala na realizację prac badawczych w zakresie:

 • analizy w oparciu o strumień danych,
 • wykrywania treści steganograficznej,
 • rekonstrukcji danych skompresowanych,
 • wizualizacji danych w kontekście informatyki śledczej,
 • deszyfracji i testowania algorytmów zabezpieczeń danych elektronicznych,
 • analizy możliwości sprzętowego wsparcia operacji matematycznych z wykorzystaniem technologii CUDA,
 • rozwijania algorytmów rekonstrukcji danych, metadanych i sygnatur plików,
 • analizy i weryfikacji programowych metod akwizycji danych elektronicznych oraz algorytmów ich bezpowrotnego usuwania.

 
Jakie daje możliwości studentom?

Do dyspozycji studentów jest specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, m.in. EnCase Forensic, najbardziej ceniony na świecie program z dziedziny informatyki śledczej. Korzystają z niego np. jednostki dochodzeniowe, a nawet wojsko i wywiad. EnCase Forensic pozwala na szybkie i jednoczesne poszukiwanie, odnajdywanie, analizowanie i zapisywanie dowodów elektronicznych. Specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie i umiejętności pozwalają odzyskiwać i analizować dane zgodnie ze „sztuką” informatyki śledczej, czyli tak jak w postępowaniu sądowym.

Z laboratorium mogą korzystać studenci Informatyki i Bezpieczeństwa Wewnętrznego m.in. na zajęciach z kryptografii, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz odzyskiwania danych. Laboratorium jest wykorzystywane przez studentów podczas realizacji prac dyplomowych.

 
Co oferuje firmom?

Laboratorium analizy i odzyskiwania danych świadczy usługi komercyjne z zakresu:

 • Odzyskiwania danych elektronicznych ze sprawnych i uszkodzonych mechanicznie nośników danych, takich jak: dyski twarde, penrive’y i karty pamięci flash, płyty CD, DVD, Blu-Ray.
 • Odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych: telefonów, smartfonów, kart SIM, tabletów, nawigacji GPS i innych.
 • Odzyskiwania haseł i zawartości zaszyfrowanych plików, m. in. dokumentów pakietu Microsoft Office, Corel WordPerfect Office, Lotus, plików PDF, archiwów skompresowanych ZIP, RAR i wielu innych.
 • Bezpowrotnego kasowania poufnych danych z zachowaniem pełnej sprawności nośnika magazynującego dane.

 
Wyposażenie

 • Superkomputery: FRED, FRED DX, FRED SC wykorzystywane do skomplikowanych obliczeniowo i długotrwałych procesów analizy danych, a także przenośne zestawy do informatyki śledczej.
 • Tableau Super Kit, który uniemożliwia dokonywanie zmian w danych na dysku i wgrywanie nowych informacji.
 • Zestaw XRY - najlepszy system do analiz śledczych przenośnych urządzeń: telefonów, PDA, nawigacji itp. Używając go, można pozyskać np. listę połączeń, zdjęcia, wiadomości SMS, filmy itd.
 • Specjalistyczne oprogramowanie i odpowiedni zestaw okablowania, które pozwalają na podpięcie ponad 4 tys. różnych urządzeń (telefonów, smartfonów, kart SIM, GPS-ów, itd.).
 • Komputery klasy PC.

 
Komentarze na temat możliwości laboratorium

– Przeprowadzone przez nas wstępne testy porównawcze pokazują moc komputerów i ogromne możliwości oprogramowania – mówi dr M. Wrzesień, Dziekan Wydziału Informatyki Stosowanej WSIiZ – Używając standardowego oprogramowania i sprzętu udało nam się odzyskać z pamięci flash o pojemności 8 GB jedynie 200 MB. Stosując nowe urządzenia oraz oprogramowania, odzyskaliśmy wszystkie dane – 8 GB. Testy prowadzone są także na innych nośnikach pamięci i telefonach komórkowych – dodaje.


Opiekun:
mgr inż. R. Niemiec, rniemiec@wsiz.rzeszow.pl