Laboratorium Inteligentnych Systemów Informacyjnych 

Laboratorium zostało stworzone do prowadzenia badań w zakresie pozyskiwania i analizy obrazów medycznych.  Zgromadzony sprzęt dostępny jest dla pracowników i studentów WSIiZ wykonujących badania naukowe.

Laboratorium pozwala na akwizycję obrazu z takich urządzeń jak kamera termowizyjna oraz dermatoskop jak również poznanie zjawisk wpływających na ten proces. Oprogramowanie Matlab i Visual Studio 2010 umożliwiają na analizę zgromadzonych obrazów z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów obróbki grafiki.

Jakie daje możliwości naukowcom?


Badania prowadzone w Laboratorium Inteligentnych Systemów IT – diagnostyka obrazowa dotyczą wspomagania procesu diagnozowania zmian melanocytowych skóry poprzez automatyczną ekstrakcję cech wykorzystywanych do oceny znamienia zgodnie z regułą ABCD.


Jakie daje możliwości studentom?

Studenci wykorzystując wiedzę zdobytą na przedmiotach z zakresu programowania mogą przeprowadzić badania z zakresu analizy obrazu, w szczególności:
 • poprawa jakości zdjęć, 
 • pozyskiwanie charakterystyk ilościowych obiektów w obrazie,
 • wykrywanie obszarów ROI,
 • rozpoznawanie wzorców
Wyposażenie
 • Stacja HP z600 umożliwiająca przetwarzanie równoległe wielu zadań.
 • Trzy stacje HP z200.
 • Dermatoskop DELTA 20 K-256.10.118 z oprogramowaniem PhotoMax.
 • Kamera termowizyjna Flir T335 z obiektywem umożliwiającym dwukrotne powiększenie oraz programem Reporter.
 • Matlab z dodatkiem image toolbox.
 • Visual Studio Pro 2010 edu.
 • Rad Studio Architect 2010 software.
 • AForge.NET framework, zawierający biblioteki wspomagające: przetwarzanie obrazu, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, uczenie maszynowe, robotyki
 • ImageJ and Fiji  image processing tools 

Opiekun:
mgr Paweł Cudek, pcudek@wsiz.rzeszow.pl