Laboratorium Chemii Kosmetycznej 

Laboratorium Chemii Kosmetycznej powstało na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia i Zdrowie Publiczne, a także prowadzenia badań naukowych przez pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rozwinięcie zaplecza aparaturowego umożliwiło poszerzenie działalności Laboratorium o ofertę dla sfery biznesu.
 

Jakie daje możliwości naukowcom?


Laboratorium wyposażone jest w sprzęt i aparaturę, które umożliwiają syntezę związków chemicznych, pozyskiwanie substancji biologicznie czynnych z surowców roślinnych, a także identyfikację i oznaczanie wybranych substancji. 
Zaplecze aparaturowe Laboratorium umożliwia ponadto otrzymywanie innowacyjnych kosmetyków, określanie możliwości aplikacji otrzymanych substancji i surowców w produktach kosmetycznych oraz kompleksową analizę jakości otrzymanych produktów. 


Jakie daje możliwości studentom?


Laboratorium Chemii Kosmetycznej umożliwia studentom otrzymywanie nowych surowców kosmetycznych, projektowanie i tworzenie autorskich receptur kosmetyków, a także opracowanie technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. Dla otrzymanych produktów studenci mają możliwość przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości oraz określenia korelacji pomiędzy składem produktu a wybranymi parametrami fizykochemicznymi i użytkowymi wyrobów.  W Laboratorium Chemii Kosmetycznej realizowane są zajęcia dydaktyczne na kierunkach Kosmetologia, Zdrowie Publiczne oraz Dietetyka, z następujących przedmiotów: Chemia Kosmetyczna, Receptura Kosmetyczna, Technologia Perfumerii, Wytwarzanie i Analiza Wyrobu Perfumeryjnego, Technologia Kosmetyku, Projektowanie Kosmetyku, Analiza Chemiczna Kosmetyku, Analiza Kosmetyku, Chemia Żywności


Co oferuje firmom?

Laboratorium Chemii Kosmetycznej świadczy usługi komercyjne w zakresie:
  • opracowania receptur kosmetyków i produktów chemii gospodarczej;
  • badania właściwości fizykochemicznych i użytkowych kosmetyków i produktów chemii gospodarczej;
  • badania właściwości fizykochemicznych surowców kosmetycznych;
  • oznaczania potencjału drażniącego kosmetyków myjących;
  • określanie wpływu kosmetyków na nawilżenie skóry (badanie korneometryczne) i stopień wydzielanego sebum (badanie sebumetryczne);
  • podstawowych analiz produktów żywnościowych.

Wyposażenie Laboratorium Chemii Kosmetycznej

Opiekun:

Paweł Osika, posika@wsiz.rzeszow.pl