Laboratorium Biologii Molekularnej 

Laboratorium Biologii Molekularnej wyposażone jest w wysokiej jakości sprzęt dający studentom możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie technik biologii molekularnej. Laboratorium to daje także możliwość naukowcom na prowadzenie innowacyjnych badań w zakresie biologii molekularnej. 

Jakie daje możliwości naukowcom?
Wysokiej jakości sprzęt, w który wyposażone jest Laboratorium Biologii Molekularnej stwarza bardzo dobre warunki do prowadzenia badań naukowych. Naukowcy mają możliwość izolacji materiału DNA, dokonywania jego oceny, a także badania ekspresji wybranych genów, ich mutacji oraz polimorfizmów.  W ramach współpracy naukowo-badawczej Laboratorium Biologii Molekularnej współpracuje z innymi jednostkami naukowymi min. z Państwowym Uniwersytetem Medycznym we Lwowie oraz wchodzi w skład Medycznego Konsorcjum Naukowo-Badawczego Polski Wschodniej. 
 
Jakie daje możliwości studentom? 
Z laboratorium Biologii Molekularnej korzystają studenci kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia. Zajęcia prowadzone w laboratorium dają możliwość zapoznania się z technikami m.in. izolacji materiału genetycznego, a następnie dokonywaniu jego oceny. Prace z materiałem genetycznym polegają także na badaniu wpływu różnych substancji na ekspresję wybranych genów. Ponadto, studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu identyfikacji zagrożeń mikrobiologicznych produktów spożywczych.

Wyposażenie 
termocykler C1000 Touch
aparat do pomiaru Real – time PCR
zestaw do dokumentacji żeli Gel Doc EZ System z oprogramowaniem IMAGE LAB TM
aparat do elektroforezy Wide Mini-Sub Cell GT
suchy blok grzejny TDB-100
UView Mini Transilluminator
spectrofotometr NanoDrop Lite

Kierownik: 
prof. dr hab. Jan Gmiński 
Kontakt: jgminski@wsiz.rzeszow.pl