Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej 

Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej przeznaczone do wykonywania szerokiego spektrum analiz biochemicznych materiału biologicznego pobranego od pacjentów (krew, surowica, mocz), ekstraktów roślinnych, próbek żywności oraz próbek uzyskanych w doświadczeniach wykorzystujących hodowle komórkowe. 

Jakie daje możliwości naukowcom?
Pracownicy naukowi korzystając z laboratorium mają możliwość przygotowywania ekstraktów roślinnych, dokonywania ich analizy biochemicznej, badania właściwości antyoksydacyjnych przygotowywanych ekstraktów czy badania płynów ustrojowych.

Jakie daje możliwości studentom? 
Podczas zajęć w laboratorium studenci mają możliwość m.in. dokonywania analizy biochemicznej płynów ustrojowych, oznaczania pH badanych substancji czy wykonywania elektroforezy białek.

Wyposażenie 
Laboratorium wyposażone zostało w następujący sprzęt:
Waga analityczna
pH-metr laboratoryjny
mieszadło magnetyczne
dygestorium szczelinowe
suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza
łaźnia wodna, wytrząsarka
zestaw do elektroforezy białek i elektrotransferu
autoklaw Prestige Medical Classic 12L
system do uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy

Kierownik: 
prof. dr hab. Jan Gmiński 
Kontakt: jgminski@wsiz.rzeszow.pl