„Wielkie pytania w nauce i kulturze” – intelektualna uczta nie tylko dla naukowców Z inicjatywy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w roku akademickim 2017/2018 zorganizowana została druga edycja cyklu wykładów interdyscyplinarnych "WIELKIE PYTANIA W NAUCE I KULTURZE". Podobnie jak w roku ubiegłym, cykl wykładów realizowany będzie pod patronatem "Tygodnika Powszechnego". Spotkania zorganizowane zostaną w formule otwartych, niekomercyjnych wykładów z udziałem niekwestionowanych autorytetów świata nauki, kultury i sztuki.

Jednym z kluczowych celów organizacji cyklu jest zachęcenie słuchaczy do krytycznego myślenia oraz podjęcie próby odpowiedzi na nurtujące problemy dot. egzystencji człowieka, zmian kulturowych, społecznych i filozoficznych. Organizując wykłady, chcemy również pokazać, że efekty pracy naukowców są nie tylko tematem do dyskusji dla wąskiego grona specjalistów, ale mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w codziennym życiu, a zaprezentowane w przystępny sposób zagadnienia są zrozumiałe również dla osób niezwiązanych z nauką. Warto również podkreślić, że wykłady - oprócz walorów stricte naukowych i badawczych, mają mieć również walor popularnonaukowy. Dzięki realizacji tego założenia możliwe będzie stworzenie platformy do swobodnej dyskusji oraz przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna, a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom nie mającym profesjonalnego przygotowania.

W zamyśle organizatorów - realizacja cyklu stanowić ma również swego rodzaju opozycję dla niewymagającej intelektualnego wysiłku rozrywki wszechobecnej w mediach. Idąc niejako pod prąd, chcemy wyjść do społeczeństwa z produktem unikalnym, który ze względu na swoją niepowtarzalność, cieszył się do tej pory dużą popularnością. I edycja cyklu zrealizowana w roku akademickim 2016/2017 pod hasłem "WIELKIE PYTANIA W NAUCE" spotkała się bowiem z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. W wykładach z udziałem ks. prof. Michała Hellera, śp. prof. Jerzego Vetulaniego oraz prof. Jerzego Bralczyka uczestniczyło kilka tysięcy osób, a bilety do udziału w spotkaniach wyczerpały się na kilka tygodni przed realizacją wydarzenia. Ogromny sukces ubiegłorocznej edycji przyczynił się do podjęcia decyzji o kontynuacji cyklu i poszerzeniu jego zakresu o zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

W ramach II edycji cyklu odbędą się następujące spotkania:
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacją Centrum Kopernika w Krakowie oraz z wydawnictwem Copernicus Center Press. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Urząd Miasta Rzeszowa.