Publikacje pracowników WSIiZ 

Celem polityki naukowej Uczelni jest zmiana nie tylko liczby publikacji, ale przede wszystkim ich struktury. Rośnie liczba publikacji wydawanych w wydawnictwach punktowanych przez MNiSW, spada natomiast liczba tekstów publikowanych w czasopismach lokalnych. Przede wszystkim jednak rośnie liczba artykułów publikowanych w czasopismach wymienionych w części A i C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a te właśnie czasopisma są uznawane za prestiżowe.

Jest to wynikiem świadomie i celowo prowadzonej przez władze Uczelni polityki preferującej wydawnictwa ważne, prestiżowe i świadczące swą rangą o wysokim poziomie ukazujących się w nich publikacji.


Szczegółowe informacje o ostatnich publikacjach autorstwa pracowników WSIiZ znajdują się w bazie Polska Bibliografia Naukowa.

Publikacje ogółem 2015

Liczba publikacji ogółem

Liczba punktów
z wykazu MNiSW

398

3 468

Czasopisma naukowe

177

2 675

z listy A

48

1345

z listy B

97

910

z listy C

6

90

inne czasopisma zagraniczne

6

30

zamieszczone w uznanej bazie

20

300

Monografie naukowe

126

793

monografia

18

368

rozdział w monografii

99

380

redakcja monografii

9

45

pozostałe publikacje niepunktowane

95

inne czasopismo

72

praca zbiorowa

12

materiały z konferencji międzynarod.

9

materiały konferencji krajowej

2