Wydział Informatyki Stosowanej 

W strukturze wydziału funkcjonują następujące katedry i zakłady:

  • Katedra Zastosowań Matematyki, Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych
  • Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji
  • Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych i Zakład Programowania
  • Katedra Elektroniki i Telekomunikacji

Dziekan Wydziału: dr inż. Mariusz Wrzesień

Prodziekan Wydziału Informatyki Stosowanej, ds. kierunku Informatyka oraz kierunku Informatyka i ekonometria: dr inż. Janusz Korniak.

Kształcenie w WSIiZ to gwarancja wysokiego poziomu nauczania

Rankingi:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat osiąga czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach. Zaliczana jest do najlepszych uczelni niepublicznych w kraju.

Nowoczesne systemy kształcenia i zarządzania:

WSIiZ stworzyła i korzysta z nowoczesnych systemów, które podnoszą jakość kształcenia, zarządzania, wydajność pracy i sprawiają, że Uczelnia osiąga coraz więcej.