Wydziały 

W strukturach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie funkcjonują wydziały:

    Wydział Administracji i Nauk Społecznych
    Wydział Informatyki Stosowanej
    Wydział Medyczny

Wszystkie wydziały WSIiZ mają określoną kategorię:

    Wydział Administracji i Nauk Społecznych – kategoria B
    Wydział Informatyki Stosowanej – kategoria B
    Wydział Medyczny – kategoria B


Wysoki poziom nauczania

Rankingi:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat osiąga czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach. Zaliczana jest do najlepszych uczelni niepublicznych w kraju.

Nowoczesne systemy kształcenia i zarządzania:

WSIiZ stworzyła i korzysta z nowoczesnych systemów, które podnoszą jakość kształcenia, zarządzania, wydajność pracy i sprawiają, że Uczelnia osiąga coraz więcej.