Władze Konwentu 

prof. nadzw. dr hab. inż. TADEUSZ POMIANEK
Przewodniczący Konwentu, Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

dr WERGILIUSZ GOŁĄBEK
Wiceprzewodniczący Konwentu, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

prof. nadzw. dr hab. AGATA JURKOWSKA-GOMUŁKA
Prorektor WSIiZ ds. Nauki

dr ANDRZEJ ROZMUS
Prorektor WSIiZ ds. Nauczania