Pracownicy naukowo-dydaktyczni 

Uczelnia zatrudnia obecnie 350 nauczycieli akademickich, przy czym 194 
w ramach stosunku pracy.  Aktualnie w Uczelni na etacie pracuje 47 profesorów i doktorów habilitowanych, 62 doktorów, 92 asystentów, asystentów stażystów, wykładowców, starszych wykładowców. Kadra Uczelni to nie tylko naukowcy. Obok nich zatrudniamy szerokie grono praktyków, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną.WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk (strona WWW
•    prof. dr hab. Josip Los (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski (strona WWW)
•    dr Anna Martens (strona WWW)
•    dr Barbara Przywara (strona WWW)
•    dr Łukasz Błąd (strona WWW)
•    dr Iwona Leonowicz-Bukała (strona WWW)
•    mgr Oksana Banias (strona WWW)
•    mgr Róża Klimczak (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    prof. dr hab. Jerzy Bralczyk 
•    prof. dr hab. Kazimierz Sowa 
•    mgr Adam Głaczyński 
•    dr hab. Maciej Mrozowski
•    mgr Marta Wojtowicz-Błąd
•    mgr Anna Dudzińska (strona WWW)Katedra Grafiki Komputerowej

prof. zw. Andrzej Głowacki - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    mgr Mikołaj Birek (strona WWW)
•    mgr Maciej Kisała
•    mgr Piotr Kordyś

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Oskar Kaczorowski
•    mgr Michał Schabowski

 
Katedra Wzornictwa Przemysłowego


prof. nadzw. dr hab. Mark Bannatyne - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    mgr Łukasz Bis (strona WWW)
•    mgr Gabriela Piechnik (strona WWW)
•    mgr Łukasz Szubart

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr Krzysztof Groń 
•    dr Wojciech Birek 
•    Clinton Koch


Katedra Nauk o Administracji


prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska - Gomułka  - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej 
•    mgr Bronisław Trala


Zakład Prawa Administracyjnego

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo (strona WWW) - kierownik zakładu
•    prof. dr hab. Stanisław Waltoś (strona WWW)
•    dr Małgorzata Paszkowska (strona WWW)
•    mgr Aleksndra Kędzior (strona WWW)


Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej  
•    dr Stanisław Wieczorek (strona WWW)

Zakład Nauk o Państwie

prof. dr hab. Marian Grzybowski – kierownik zakładu   


Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (strona WWW)
•    dr Kamilla Kurczewska (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Skowronek (strona WWW)
•    mgr Sylwia Banaś (strona WWW)


Zakład Polityki Publicznej

prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja (strona WWW) - kierownik zakładu

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj (strona WWW)
•    dr Monika Struck-Peregończyk (strona WWW)   
•    dr Zofia Sawicka (strona WWW
•    mgr Sylwia Mazur (strona WWW)Katedra Teorii Prawa i Badań nad Materialnymi Źródłami Prawa

prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Andrzej Kiebała (strona WWW)
•    mgr Dobrochna Minich (strona WWW)


Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

dr inż. Maciej Milczanowski (strona WWW)   -  Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Tomasz Bąk (strona WWW)
•    dr Leszek Baran (strona WWW)
•    mgr Józef Kubas (strona WWW)  
•    mgr Sławomir Adamczyk

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•     dr Ewa Wolska-Liśkiewicz (strona WWW)

Katedra Nauk Społecznych


prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Aleksander Hall (strona WWW)
•    dr Wergiliusz Gołąbek (strona WWW)
•    dr Andrzej Dąbrowski (strona WWW)
•    mgr Dorota Dominik
•    mgr Barbara Rozmus

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie  umowy cywilnoprawnej

•    prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski (strona WWW
•    prof. dr hab. Tadeusz Marek
•    dr Barnaba Danieluk
•    dr Katarzyna Stasiuk 
•    mgr Maria Góra

Zakład Kognitywistyki

dr Andrew Schumann - Kierownik Zakładu (strona WWW)  

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę 

•     dr Andrzej Dąbrowski (strona WWW)
•     dr Konrad Szocik (strona WWW)
•     dr Magdalena Hoły-Łuczaj


Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym

dr Andrzej Rozmus - Kierownik Zakładu (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Olga Kurek-Ochmańska (strona WWW)
•    dr Kamil Łuczaj  
•    mgr Agnieszka Sęk (strona WWW)

Katedra Filologii

prof. nadzw. dr hab.  Grzegorz Maziarczyk - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Roman Wisz   (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab.  Grzegorz Maziarczyk 
•    mgr Agnieszka Gernand (strona WWW)
•    mgr Alicja Mazurkiewicz  (strona WWW)  
•    mgr Anna Popławska (strona WWW)
•    mgr Kinga Bajorek  (strona WWW)
•    mgr Sylwia Śnieżek (strona WWW)
•  Qinghua Zhang-Żyradzka
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawne
•   prof. dr hab. Andrzej Łyda (strona WWW)
•   Leonard Beadle (strona WWW)
•   mgr Marta Nowacka (strona WWW)
•   mgr Helena Jakubowska (strona WWW)
•   mgr Katarzyna Strzyżowska (strona WWW)
•   mgr Joanna Urbanik  (strona WWW)
•  mgr Grażyna Lebiedź-Wisz  (strona WWW)
•  mgr Ewelina Jemioło (strona WWW)

Katedra Ekonomii

dr  Robert Pater (strona WWW) -  Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz (strona WWW)  
•    prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński (strona WWW)
•    dr Second Bwanakare (strona WWW
•    dr Kazimierz Tarchalski (strona WWW)
•    mgr Łukasz Cywiński (strona WWW)
•    lic. Ilona Vybryk (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej

•    mgr Elżbieta Szczepaniak (strona WWW)
•    mgr Katarzyna Pomianek (strona WWW)
•    dr Bohdan Wyżnikiewicz

Katedra Finansów

dr Agata Gemzik-Salwach (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę 
•  prof. dr hab. Krzysztof Opolski (strona WWW)
•  dr Tomasz Skica (strona WWW)
•  dr Jacek Rodzinka (strona WWW)
•  prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg (strona WWW)
•  mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba (strona WWW)
•  dr Joanna Podgórska (strona WWW)
•  mgr Artur Chmaj
•  mgr Karolina Palimąka (strona WWW)
•  dr Agnieszka Woś

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej

•    prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Cwynar
•    dr Marta Czyżewska
•    dr Alfred Szydełko
•    mgr Dariusz Baran
•    mgr  Aleksandra Bigas 
•    mgr Filip Zaliszewski


Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

 prof. nadzw. dr hab. Waldemar Karwowski (strona WWW) -   Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    dr Grzegorz Wróbel (strona WWW)  - z-ca Kierownika
•    dr Krzysztof Feret (strona WWW)   
•    dr Jan Andreasik (strona WWW)
•    dr Piotr Kozik (strona WWW)
•    dr Adam Pałacki 
•    mgr Kateryna Lysenko-Ryba (strona WWW)
•    mgr inż. Maria Laciuga
•    mgr inż. Alicja Wróbel
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej

•    prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf (strona WWW)
•    mgr inż. Grzegorz Trychta
•    mgr Przemysław Fugas 
•    mgr Paweł Krawczyk


Katedra Metod Ilościowych i Jakościowych

prof. nadzw. dr hab. Marcin Kozak (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Andrzej Mantaj (strona WWW)
•    dr inż. Izabela Cichocka (strona WWW)
•    dr Elżbieta Inglot-Brzęk (strona WWW)
•    dr Mateusz Stopa (strona WWW)
•    dr Kamil Wais (strona WWW)
•    mgr inż. Tomasz Słodziński (strona WWW)
•    mgr Tomasz Pisarek (strona WWW)
•    mgr Olesia Iefremova


Katedra Zarządzania


prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski - Kierownik Katedry (strona WWW)   
 
Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek (strona WWW)
•    dr inż. Agata Szmulik (strona WWW)
•    dr Robert Góra (strona WWW)
•    mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz (strona WWW)
•    mgr Joanna Świętoniowska (strona WWW)
•    dr Anna Lewandowska (strona WWW)

 Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    prof. nadzw. dr hab. Józef Maciuszek 
•    mgr Dominik Łazarz (strona WWW)
•    mgr Ewa Nowak-Koprowicz
•    mgr  Wojciech Pitura (strona WWW)


Zakład Komunikacji Marketingowej

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk - Kierownik Zakładu (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Tomasz Soliński


 
WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ

Katedra Zastosowań Matematyki , Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych

dr Andrzej Szelc -  Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Roman Bazylevych (strona WWW)
•    dr Urlich Desel (strona WWW)
•    dr Bolesław Jaskuła (strona WWW
•    dr inż. Barbara Fryc (strona WWW)
•    dr Arkadiusz Lisak (strona WWW)
•    mgr Michał Nędza (strona WWW)
•    mgr Elmira Mohammadhosseini Fadafan
•    dr Joanna Wójcik (strona WWW)
•    dr Sunil Kumar Jha 

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr inż. Władysław Czajka (strona WWW
•    dr  Ehmer Hansjochen
•    dr Christos Evangelinos 
•    dr inż. Jacek Jakieła
•    dr Piotr Pusz
•    inż.  Joachim Fisher 
•    mgr Ralf Schikorr 
•    mgr Maciej Danielkiewicz 
•    mgr Hubert Gil 
•    mgr Łukasz Kozik 
•    mgr Piotr Kozłowski 
•    mgr Małgorzata Popławska
•    mgr Piotr Bąk
•    mgr Aleksander Burek
•    mgr Tomasz Słodziński
•    mgr Piotr Siłka (strona WWW)
 
Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji

prof. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grzymała-Busse (strona WWW)
•    dr inż. Teresa Mroczek (strona WWW
•    dr inż. Mariusz Wrzesień (strona WWW)
•    dr Łukasz Piątek (strona WWW)
•    mgr inż. Paweł Cudek (strona WWW)  
•    mgr inż.  Rafał Niemiec (strona WWW)
•    mgr inż. Jacek Jamiński (strona WWW)
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr inż. Maksymilian Knap

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych
 
prof. nadzw. dr hab. Janusz Starzyk - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Arkadiusz Lewicki (strona WWW) - Zastępca Kierownika
•    dr Marek Jaszuk (strona WWW
•    dr inż. Leszek Puzio (strona WWW)   
•    dr inż. Leszek Gajecki (strona WWW)
•    mgr inż. Jarosław Szkoła (strona WWW)
•    mgr inż Ewa Żesławska (strona WWW)
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Jerzy Chmieliński
•    mgr Paweł Grzebyk
•    mgr Tomasz Marek
•    mgr Sławomir Szewczyk
•    mgr inż. Andrzej Niedziałek
•    mgr inż. Łukasz Piechocki

Katedra Elektroniki i Telekomunikacji

prof. dr hab. Bogdan Wilamowski (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Janusz Korniak (strona WWW)  - Zastępca Kierownika  
•    dr inż. Mirosław Hajder (strona WWW)
•    dr inż. Janusz Kolbusz (strona WWW)   
•    dr inż. Paweł Różycki (strona WWW)
•    dr inż. Władysław Czajka (strona WWW)
•    dr Andrzej Kruk (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr inż. Marcin Jagieła
•    mgr inż  Lucjan Hajder
•    mgr Łukasz Sabo
•    mgr inż Roman Korostenskyi (strona WWW)
•    mgr inż. Artur Skoczylas
•    mgr inż. Wiesław Stręciwilk
•    mgr inż. Paweł Trznadel


WYDZIAŁ MEDYCZNY

Katedra Turystyki i Rekreacji

prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Daria Sawaryn (strona WWW)
•    mgr Beata Dec (strona WWW)  
•    mgr Marek Gwóźdź (strona WWW)  
•    mgr Damian Liśkiewicz (strona WWW)  
•    mgr Piotr Grabowski (strona WWW)
•    mgr Piotr Majcher

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•   dr Iwona Tabaczek-Bejster (strona WWW
•   mgr Joanna Brylińska
•   mgr Robert Marszałek
•   mgr Jacek Szalacha
•   mgr Michał Środa
•   mgr Łukasz Wątroba
•   mgr Artur Szymański (strona WWW)
•   mgr Łukasz Stokłosa (strona WWW
•   ks. Andrzej Cypryś


Katedra Geografii

prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Helmut Wachowiak (strona WWW)
•    dr Krzysztof Szpara (strona WWW)


Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych

prof. dr hab. Jan Gmiński - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof dr hab. Wojciech Sodolski (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Oleh Pinyazhko (strona WWW)
•    dr Ryszard Palczak  (strona WWW)
•    dr Zbigniew Kozdronkiewicz (strona WWW)
•    dr Przemysław Szetela (strona WWW)
•    mgr Urszula Binduga (strona WWW
•    mgr Blanka Kaszuba (strona WWW)
•    mgr Ewa Fatyga
•    mgr Viktoriya Yelnytska (strona WWW)
•    mgr Klaudia Bar

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej  
•    dr Greta Adamczyk 
•    dr Artur Bijoś
•    dr Ewa Janeczko   
•    dr Barbara Piekło (strona WWW)
•    dr inż. Konrad Szychowski (strona WWW)
•    mgr Ewa Pietrucha
•    mgr Urszula Kąkol
•    mgr Bożena Kołodziej
•    mgr Grażyna Kołodziej
•    mgr Ilona Kruk
•    mgr Marek Laskowski 
•    mgr Mirosław Sosna 
•    mgr Paulina Szady 


Katedra Kosmetologii

•    prof. dr hab. Kazimierz Głowniak - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    prof. dr hab. Zofia Olszowy (strona WWW)
•    dr Dalia Chrzanowska (strona WWW)
•    dr Joanna Bartosińska (strona WWW)
•    dr Maryta Sztukowska (strona WWW)
•    dr Zofia Nizioł-Łukaszewska (strona WWW)
•    dr Aleksandra Filipowicz (strona WWW)
•    dr Beata Antosiewicz (strona WWW)
•    dr Katarzyna Gaweł-Bęben (strona WWW)
•    mgr Edyta Szmuc (strona WWW)
•    mgr inż. Paweł Osika (strona WWW)
•    mgr Aneta Tyczyńska (strona WWW)
•    mgr  Joanna Ziarno-Buda (strona WWW)
•    mgr Urszula Kąkol (strona WWW)

 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • dr hab. Tomasz Wasilewski 
 • dr hab. Tomasz Lech
 • dr Paweł Subik 
 • dr Jakub Chodorowski 
 • mgr Marta Bielańska
 • mgr Joanna Borowiec  
 • mgr Aleksandra Bożek 
 • mgr Tomasz Bujak 
 • mgr Maria Jarząbek-Waleń
 • mgr Aleksandra Ziemba
 • mgr Marta Pietrzyk
 • lek med. Anna Rajchel
 • mgr Diana Wajda

 
Katedra Fizjoterapii

dr Helena Bartyzel-Lechforowicz -  Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Yevhen Dzis (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kleinrok
•    prof. nadzw. dr hab. Janusz Cwanek  
•    dr Marlena Krawczyk-Suszek
•    dr Tadeusz Nowosad (strona WWW)
•    dr Rafał Sapuła (strona WWW)
•    dr Lucyna Sitarz (strona WWW)
•    dr Jędrzej Płocki
•    mgr Weronika Cyganik (strona WWW)
•    mgr Marzena Mańdziuk (strona WWW)
•    mgr Beata Bajek 
•    mgr Magdalena Brzozowska
•    dr Piotr Żmijewski
•    mgr Łukasz Cisło
•    mgr Mirosław Stawiarski

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • dr n. med. Oleksandra Tomashevska
 • mgr Sylwia Biel 
 • mgr Anna Bik-Oczoś 
 • mgr Mirosław Bobowski
 • mgr Elżbieta Bonowicz 
 • mgr Sabina Cetnarska 
 • mgr Marcin Cyran 
 • mgr Barbara Deptuch
 • mgr Joanna Domańska
 • mgr Ewelina Drozd-Kobyłecka 
 • mgr Beata Dudek 
 • mgr Agnieszka Falandysz-Madejek 
 • mgr Zuzanna Fydrych  
 • mgr Monika Gąsior 
 • mgr Magdalena Góra
 • mgr Anna Hałoń-Blok
 • mgr Michał Idzikowski  
 • mgr Piotr Iwasyk
 • mgr Marcin Jonkisz
 • mgr Agnieszka Kaczyńska 
 • mgr Agnieszka Kaliszak   
 • mgr Małgorzata Kandefer
 • mgr Mateusz Kątek
 • mgr Anita Kędzior
 • mgr Elżbieta Kędzior
 • mgr Katarzyna Kędzior 
 • mgr Marta Klimkiewicz 
 • mgr Natalia Kociuba 
 • mgr Irena Kowalska-Kaczor 
 • mgr Paulina Kret
 • mgr Monika Krzanowska 
 • mgr Katarzyna Kubicka
 • mgr Agata Kuźniar  
 • mgr Klaudia Latała 
 • mgr Ewelina Malinowska
 • mgr Ewa Maziarz 
 • mgr Katarzyna Mazurkiewicz  
 • mgr Ewa Oberc
 • mgr Dominik Ożóg
 • mgr Magdalena Pawłowska
 • mgr Natalia Penar 
 • mgr Dominik Pikuła 
 • mgr Sylwia Rogowska 
 • mgr Katarzyna Rogowska-Michna 
 • mgr Ewelina Rogozińska 
 • mgr Paweł Sitarz 
 • mgr Krzysztof Socha
 • mgr Katarzyna Sobczak  
 • mgr Paweł Solarski 
 • mgr Łukasz Strzępek 
 • mgr Magdalena Szablewska 
 • mgr Barbara Świder 
 • mgr Teresa Tęcza-Sowińska 
 • mgr Justyna Waleń 
 • mgr Anna Wilk
 • mgr Marek Wołcz 
 • mgr Anna Zawiślak

Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych

prof. nadzw. dr hab. Lucyna Kapka - Skrzypczak (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę


INSTYTUTY MIĘDZYWYDZIAŁOWE


INSTYTUT BADAŃ NAD CYWILIZACJAMI
 • dr hab. Anna Siewierska-Chmaj - Dyrektor
 • dr Zofia Sawicka    
 • mgr Sylwia Mazur    

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH
 • prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg    Dyrektor Generalny
 • dr Tomasz Skica    Dyrektor ds. Badań i Nauki IBiAF
 • dr  Jacek Rodzinka    Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBiAF
 • mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba    Sekretarz 
 • mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz    
 • dr Joanna Podgórska    

CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • mgr Artur Chmaj    Dyrektor
 • mgr Tomasz Pulewski
 • dr Agata Gemzik-Salwach    
 • mgr Wojciech Pitura    

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
 • dr inż. Władysław Czajka    Dyrektor
 • mgr Justyna Bednarz     

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • mgr Wioletta Choma - Kierownik

INSTYTUT ZARZĄDZANIA LOTNICTWEM
 • dr inż. Urlich Desel - Dyrektor

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH (STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH)


Dyrektor

Zastępca Dyrektora

Zastępca Kierownika

Pracownicy biura Centrum Języków Obcych/Studium Języków Obcych:
 • Beata Byra
 • Judyta Czech-Bocheńska
 • Bernadeta Majda

Lektorzy języków obcych:

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarząd:
 • Dyrektor Generalny - mgr Marta Cisek-Babiarz 
 • Kierownik Dziekanatu  - Mgr inż. Beata Kud 
 • Mgr Katarzyna Hajder 
 • Mgr Iwona Marchacz-Kozubal 
 • Mgr Agnieszka Wróbel 
 • Mgr Dorota Żybura