Pracownicy naukowo-dydaktyczni 

Uczelnia zatrudnia obecnie 350 nauczycieli akademickich, przy czym 211
w ramach  stosunku pracy.  Aktualnie w Uczelni na etacie pracuje 52 profesorów i doktorów habilitowanych, 66 doktorów, 96 asystentów, asystentów stażystów, wykładowców, starszych wykładowców. Kadra Uczelni to nie tylko naukowcy. Obok nich zatrudniamy szerokie grono praktyków, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną.WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk (strona WWW
•    prof. dr hab. Josip Los (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski
•    dr Anna Martens (strona WWW)
•    dr Barbara Przywara (strona WWW)
•    dr Łukasz Błąd (strona WWW)
•    dr Iwona Leonowicz-Bukała (strona WWW)
•    mgr Inessa Tkachenko (strona WWW)
•    mgr Oksana Banias
•    mgr Kamil Olechowski
•    mgr Róża Klimczak (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Anna Dudzińska (strona WWW)
•  lic. Patryk Ogorzałek
•  mgr Łukasz Woźniak


Katedra Grafiki Komputerowej

prof. zw. Andrzej Głowacki - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    mgr Marika Wato (strona WWW)
•    mgr Jakub Ochnio (strona WWW)
•    mgr Mikołaj Birek (strona WWW)
•    mgr Maciej Kisała

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Oskar Kaczorowski
 

Katedra Wzornictwa Przemysłowego


prof. nadzw. dr hab. Mark Bannatyne - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    mgr Łukasz Bis (strona WWW)
•    mgr Gabriela Piechnik (strona WWW)
•    mgr Łukasz Szubart

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr Krzysztof Groń 

Katedra Nauk o Administracji


prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska - Gomułka  - Kierownik Katedry (strona WWW)

Zakład Prawa Administracyjnego

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo (strona WWW) - kierownik zakładu
•    prof. dr hab. Stanisław Waltoś (strona WWW)
•    dr Małgorzata Paszkowska (strona WWW)
•    mgr Aleksndra Kędzior (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr Wacław Mendys (strona WWW)    
•    dr Stanisław Wieczorek (strona WWW)
•    mgr Paweł Krawczyk    
•    mgr Bronisław Trala

Zakład Nauk o Państwie

prof. dr hab. Marian Grzybowski – kierownik zakładu   


Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (strona WWW)
•    dr Kamilla Kurczewska (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Skowronek (strona WWW)
•    mgr Sylwia Banaś (strona WWW)


Zakład Polityki Publicznej

prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja (strona WWW) - kierownik zakładu

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr hab. Anna Siewierska-Chmaj
•    dr Monika Struck-Peregończyk (strona WWW)   
•    dr Zofia Sawicka (strona WWW
•    mgr Sylwia Mazur (strona WWW)Katedra Teorii Prawa i Badań nad Materialnymi Źródłami Prawa

prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Andrzej Kiebała (strona WWW)
•    mgr Dobrochna Minich (strona WWW)


Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

dr inż. Maciej Milczanowski (strona WWW)   -  Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Tomasz Bąk (strona WWW)
•    dr Leszek Baran (strona WWW)
•    dr Tomasz Wójtowicz (strona WWW)
•    mgr Józef Kubas (strona WWW)   
•    mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz (strona WWW)
•    mgr Sławomir Adamczyk

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•  dr  Jan Swół
•  dr inż. Bogdan Kołcz
•  dr inż. Witold Skomra


Katedra Nauk Społecznych


prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Aleksander Hall (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski (strona WWW)
•    dr Wergiliusz Gołąbek (strona WWW)
•    dr Andrzej Dąbrowski (strona WWW)
•    mgr Dorota Dominik
•    mgr Barbara Rozmus

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie  umowy cywilnoprawnej
• prof. dr hab. Tadeusz Marek
• dr Barnaba Danieluk


Zakład Kognitywistyki

dr Andrew Schumann - Kierownik Zakładu (strona WWW)  

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę 

•     dr Andrzej Dąbrowski (strona WWW)
•     dr Konrad Szocik (strona WWW)
•     dr Magdalena Hoły-Łuczaj


Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym

dr Andrzej Rozmus - Kierownik Zakładu (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Olga Kurek-Ochmańska (strona WWW)
•    dr Kamil Łuczaj  
•    mgr Agnieszka Sęk (strona WWW)
•    mgr Dominika Maj-Solarz (strona WWW)

Katedra Filologii

prof. dr hab. Andrzej Łyda (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Roman Wisz   (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab.  Grzegorz Maziarczyk 
•    mgr Agnieszka Gernand (strona WWW)
•    mgr Alicja Mazurkiewicz  (strona WWW)  
•    mgr Anna Popławska (strona WWW)
•    mgr Kinga Bajorek  (strona WWW)
•    mgr Sylwia Śnieżek (strona WWW)
•  Qinghua Zhang-Żyradzka
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawne
•   Leonard Beadle (strona WWW)
•   mgr Marta Nowacka (strona WWW)
•   mgr Helena Jakubowska (strona WWW)
•   mgr Paweł Kaptur (strona WWW)
•   mgr Katarzyna Strzyżowska (strona WWW)
•   mgr Joanna Urbanik  (strona WWW)
•  mgr Grażyna Lebiedź-Wisz  (strona WWW)
•  mgr Ewelina Jemioło (strona WWW)
•  Yun Zhen Deng 


Katedra Ekonomii

dr  Robert Pater (strona WWW) -  Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska -  Kierownik Katedry (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz (strona WWW)  
•    prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński (strona WWW)
•    dr Second Bwanakare (strona WWW
•    dr Kazimierz Tarchalski (strona WWW)
•    mgr Łukasz Cywiński (strona WWW)
•    mgr Elżbieta Szczepaniak (strona WWW)
•    lic. Ilona Vybryk (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej

•    mgr Katarzyna Pomianek (strona WWW)Katedra Finansów

dr Agata Gemzik-Salwach (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę 
•  prof. dr hab. Krzysztof Opolski (strona WWW)
•  dr Tomasz Skica (strona WWW)
•  dr Jacek Rodzinka (strona WWW)
•  prof. nadzw. dr hab. Wojciech Misiąg (strona WWW)
•  mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba (strona WWW)
•  dr Joanna Podgórska (strona WWW)
•  mgr Aleksandra Wojnarowska-Dygdoń (strona WWW)
•  mgr Artur Chmaj
•  lic. Karolina Palimąka (strona WWW)
• dr Agnieszka Woś -  dodać

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Cwynar
•    dr Marta Czyżewska
 •   dr Alfred Szydełko
 •    mgr Łukasz Szydełko
 •    mgr Janusz MaksymowiczKatedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

 prof. nadzw. dr hab. Waldemar Karwowski (strona WWW) -   Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf (strona WWW)
•    dr Grzegorz Wróbel (strona WWW)  - z-ca Kierownika
•    dr Krzysztof Feret (strona WWW)   
•    dr Jan Andreasik (strona WWW)
•    dr Piotr Kozik (strona WWW)
•    mgr Kateryna Lysenko-Ryba (strona WWW)
•    mgr inż. Maria Laciuga
•    mgr inż. Alicja Wróbel
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr inż. Grzegorz Trychta
•   dr Adam Pałacki
•   dr inż. Elżbieta Głodek
•   mgr Adrianna Goclon
•  mgr Ewa Jaśkiewicz
•  mgr Tomasz Krypel (strona WWW)


Katedra Metod Ilościowych i Jakościowych

prof. nadzw. dr hab. Marcin Kozak (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Andrzej Mantaj (strona WWW)
•    dr inż. Izabela Cichocka (strona WWW)
•    dr Elżbieta Inglot-Brzęk (strona WWW)
•    dr Mateusz Stopa (strona WWW)
•    dr Kamil Wais (strona WWW)
•    mgr inż. Tomasz Słodziński (strona WWW)
•    mgr Tomasz Pisarek (strona WWW)
•    mgr Olesia Iefremova


Katedra Zarządzania


prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski - Kierownik Katedry (strona WWW)   
 
Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Józef  Maciuszek
•    dr inż. Agata Szmulik (strona WWW)
•    dr Robert Góra (strona WWW)
•    mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz (strona WWW)
•    mgr  Wojciech Pitura (strona WWW)
•    mgr Joanna Świętoniowska (strona WWW)
•    mgr Anna Lewandowska (strona WWW)

 Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Dominik Łazarz (strona WWW)
•    mgr Janusz Maksymowicz
•    mgr Ewa Nowak-Koprowicz


Zakład Komunikacji Marketingowej

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk - Kierownik Zakładu (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Tomasz Soliński


 
WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ

Katedra Zastosowań Matematyki , Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych

dr Andrzej Szelc -  Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Roman Bazylevych (strona WWW)
•    dr Urlich Desel (strona WWW)
•    dr Bolesław Jaskuła (strona WWW
•    dr inż. Barbara Fryc (strona WWW)  
•    mgr Zofia Machnicka (strona WWW)
•    mgr Michał Nędza (strona WWW)
•    dr Joanna Wójcik (strona WWW)
•    dr Sunil Kumar Jha
•    mgr Serhiy Hontaruk  

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński (strona WWW)
•    dr inż. Władysław Czajka (strona WWW
•    dr  Ehmer Hansjochen
•    dr inż. Jacek Jakieła
•    dr Arkadiusz Lisak (strona WWW)
•    dr Piotr Pusz
•    mgr Piotr Bąk
•    mgr Aleksander Burek
•    mgr Tomasz Słodziński
•    mgr Piotr Siłka (strona WWW)
 
Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji

prof. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grzymała-Busse (strona WWW)
•    dr inż. Teresa Mroczek (strona WWW
•    dr inż. Mariusz Wrzesień (strona WWW)
•    dr Łukasz Piątek (strona WWW)
•    mgr inż. Paweł Cudek (strona WWW)  
•    mgr inż.  Rafał Niemiec (strona WWW)
•    mgr inż. Jacek Jamiński (strona WWW)
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr inż. Maksymilian Knap
•    dr inż. Wiesław Paja
•    mgr Tomasz Marek

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych
 
prof. nadzw. dr hab. Janusz Starzyk - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Arkadiusz Lewicki (strona WWW) - Zastępca Kierownika
•    prof. zw. Jerzy Seidler (strona WWW)
•    dr Marek Jaszuk (strona WWW
•    dr inż. Leszek Puzio (strona WWW)   
•    dr inż. Leszek Gajecki (strona WWW)
•    mgr inż. Jarosław Szkoła (strona WWW)
•    mgr inż Ewa Żesławska (strona WWW)
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Jerzy Chmieliński
•    mgr Paweł Grzebyk
 •  mgr inż. Grzegorz Kucharski
 •  mgr Marcin Ochyra
 •  mgr Sławomir Szewczyk
 •  mgr Paweł Janda

Katedra Elektroniki i Telekomunikacji

prof. dr hab. Bogdan Wilamowski (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Janusz Korniak (strona WWW)  - Zastępca Kierownika  
•    dr inż. Mirosław Hajder (strona WWW)
•    dr inż. Janusz Kolbusz (strona WWW)   
•    dr inż. Paweł Różycki (strona WWW)
•    dr inż. Władysław Czajka (strona WWW)
•    dr Andrzej Kruk (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr inż. Marcin Jagieła
•    mgr inż  Lucjan Hajder
•    mgr Łukasz Sabo
•    mgr inż Roman Korostenskyi (strona WWW)
•    mgr inż. Artur Skoczylas
•    mgr inż. Wiesław Stręciwilk
•    mgr inż. Paweł Trznadel


WYDZIAŁ MEDYCZNY

Katedra Turystyki i Rekreacji

prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Jacek Biliński (strona WWW)
•    dr Daria Sawaryn (strona WWW)
•    mgr Beata Dec (strona WWW)  
•    mgr Marek Gwóźdź (strona WWW)  
•    mgr Damian Liśkiewicz (strona WWW)  
•    mgr Łukasz Stokłosa (strona WWW)
•    mgr Piotr Grabowski (strona WWW)
•    mgr Artur Szymański (strona WWW)
•    mgr Piotr Majcher

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•   dr Iwona Tabaczek-Bejster (strona WWW
•   mgr Joanna Brylińska
•   mgr Wojciech Dobrowolski
•   mgr Robert Marszałek
•   mgr Jacek Szalacha
•   mgr Michał Środa
•   mgr Łukasz Wątroba
•  ks. Andrzej Cypryś


Katedra Geografii

prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Helmut Wachowiak (strona WWW)
•    dr Krzysztof Szpara (strona WWW)


Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych

prof. dr hab. Jan Gmiński - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof dr hab. Wojciech Sodolski (strona WWW)
•    prof. dr hab. Janusz Solski (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Oleh Pinyazhko (strona WWW)
•    dr Ryszard Palczak  (strona WWW)
•    dr Zbigniew Kozdronkiewicz (strona WWW)
•    dr Przemysław Szetela (strona WWW)
•    dr Barbara Piekło (strona WWW)
•    dr inż. Konrad Szychowski (strona WWW)
•    mgr Urszula Binduga (strona WWW
•    mgr Marcin Leja (strona WWW)
•    mgr Blanka Kaszuba (strona WWW)
•    mgr Ewa Fatyga
•    mgr Ewa Pietrucha
•    mgr Viktoriya Yelnytska (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej  
•    dr hab. Anna Potoczek
•    dr Leokadia Drobnica
•    dr Małgorzata Morawska 
•    mgr Urszula Kąkol
•    mgr Klaudia Bar
•    mgr Aneta Czarniecka
•    mgr Renata Franczyk
•    mgr Diana Wolańska-Buzalska
 

Katedra Kosmetologii

prof. dr hab. Zofia Olszowy - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Kazimierz Głowniak (strona WWW)
•    dr Dalia Chrzanowska (strona WWW)
•    dr Joanna Bartosińska (strona WWW)
•    dr Maryta Sztukowska (strona WWW)
•    dr Zofia Nizioł-Łukaszewska (strona WWW)
•    dr Aleksandra Filipowicz (strona WWW)
•    dr Beata Antosiewicz (strona WWW)
•    dr Katarzyna Gaweł-Bęben (strona WWW)
•    mgr Edyta Szmuc (strona WWW)
•    mgr inż. Paweł Osika (strona WWW)
•    mgr Aneta Tyczyńska (strona WWW)
•    mgr  Joanna Ziarno-Buda (strona WWW)
•    mgr Urszula Kąkol (strona WWW)

 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    lek. med. Barbara Mach
•    mgr Elżbieta Sadlik
•    mgr Aleksandra Ziemba
•    mgr Marta Pietrzyk


 
Katedra Fizjoterapii

dr Helena Bartyzel-Lechforowicz -  Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Yevhen Dzis (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kleinrok
•    dr Marlena Krawczyk-Suszek
•    dr Tadeusz Nowosad (strona WWW)
•    dr Rafał Sapuła (strona WWW)
•    dr Lucyna Sitarz (strona WWW)
•    dr Jędrzej Płocki
•    mgr Weronika Cyganik (strona WWW)
•    mgr Maciej Kochman (strona WWW)
•    mgr Marzena Mańdziuk (strona WWW)
•   dr Piotr Żmijewski
•   mgr Łukasz Cisło

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Dorota Bać
•    mgr Beata Bajek
•    mgr Sylwia Biel
•    mgr Elżbieta Bonowicz
•    mgr Magdalena Brzozowska
•    mgr Sabina Cetnarska
•    mgr Michał Idzikowski
•    mgr Agnieszka Januszczak
•    mgr Marta Klimkiewicz
•    mgr Monika Krzanowska
•    mgr Agata Kuźniar
•    mgr Ewa Maziarz
•    mgr Katarzyna Mazurkiewicz
•    mgr Natalia Penar
•    mgr Dominik Pikuła
•    mgr Sylwia Rogowska
•    mgr Katarzyna Sobczak
•    mgr Łukasz Szurlej
•    mgr Marcin Jonkisz
•    mgr Mateusz Kątek
•    mgr Elżbieta Kędzior
•    mgr Katarzyna Kędzior 
•    mgr Ewa Oberc
•    mgr Dominik Ożóg
•    mgr Agata Prajsnar
•    mgr Katarzyna Kubicka
•    mgr Paulina Kret
•    mgr Monika Gąsior
•    mgr Anna Wilk
•    mgr Artur Chromiec
•    mgr Joanna Domańska
•   mgr Magdalena Góra
•   mgr Iwona Grad
•   mgr Małgorzata Kandefer
•   mgr Irena Kowalska-Kaczor
•  mgr Paweł Kubicki
•  mgr Ewelina Metyk
•  mgr Dominik Ożóg  
•  mgr Liliana Pułyk 
•  mgr Aneta Szuper
•  mgr Justyna Waleń
•  mgr Elżbieta Walerianowicz
•  mgr Wioleta Wołoszyn
•  mgr Klaudia Zegarlicka

Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych

prof. nadzw. dr hab. Lucyna Kapka - Skrzypczak (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Marcin Kruszewski (strona WWW)
•    mgr Dominika Furman-Toczek (strona WWW)
•    mgr Martyna Zagórska-Dziok (strona WWW)


INSTYTUTY MIĘDZYWYDZIAŁOWE


INSTYTUT BADAŃ NAD CYWILIZACJAMI
prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski - Dyrektor
dr hab. Anna Siewierska-Chmaj - Wicedyrektor
dr Zofia Sawicka    
mgr Sylwia Mazur    

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH
prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg    Dyrektor Generalny
dr Tomasz Skica    Dyrektor ds. Badań i Nauki IBiAF
dr  Jacek Rodzinka    Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBiAF
mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba    Sekretarz
mgr Małgorzata Leśniowska    
dr Joanna Podgórska   
mgr Aleksandra Wojnarowska-Dygdoń    

CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Artur Chmaj    Dyrektor
mgr Tomasz Pulewski
dr Agata Gemzik-Salwach    
mgr Wojciech Pitura    

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
dr inż. Władysław Czajka    Dyrektor
mgr Justyna Bednarz     

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Wioletta Choma     Kierownik

INSTYTUT STUDIÓW NAD TERRORYZMEM
dr inż. Tomasz Bąk    Dyrektor 
mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz    


INSTYTUT ZARZĄDZANIA LOTNICTWEM
dr inż. Urlich Desel    Dyrektor

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH (STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH)


Dyrektor
dr Roman Wisz

Zastępca Dyrektora
Alicja Mazurkiewicz

Zastępca Kierownika
Anna Popławska

Pracownicy biura Centrum Języków Obcych/Studium Języków Obcych:
Kamila Błaszczyk
Judyta Czech-Bocheńska
Bernadeta Majda

Lektorzy języków obcych:
Babiarz Mariusz
Bajorek Kinga
Buzynar Larysa
Cyrek Grzegorz
Czech-Rogoyska Agnieszka
Czyżowska Aleksandra
Czyżowski Jerzy
Erazmus Ewa
Głowacka-Perłowska Ewa
Gut Magdalena
Jakubowska Helena
Jemioło Ewelina
Kot Alicja
Lawrence John
Lebiedź - Wisz Grażyna
Mazurkiewicz Alicja
Motyl Magdalena
Motyl Michał
Nowacka Marta
Polak Joanna
Rżysko Justyna
Rzeczyca Joanna
Sowa Łukasz
Struck-Peregończyk Monika
Śnieżek Sylwia
Urbanik Joanna
Wołk Jacek
Wójcik Marta


CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarząd:
Dyrektor Generalny - mgr Marta Cisek-Babiarz
Z-ca Dyrektora - mgr Bartłomiej Cieszyński