Biuro Karier WSIiZ 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie powstało w styczniu 1999 r.  Nasze działania koncentrują się na pomocy studentom i absolwentom w przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy oraz nawiązaniu kontaktów z pracodawcami i upowszechnianiu informacji dotyczących funkcjonowania rynku pracy.

Uczelnia posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia (nr 141 - data pierwszego wpisu do rejestru: 15.09.2003 r.). W ramach agencji świadczone są usługi z zakresu: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego. Dzięki temu udzielamy pomocy wszystkim zainteresowanym w planowaniu przyszłej kariery zawodowej oraz w znalezieniu pracy. Podstawowymi narzędziami świadczenia usług przez Biuro są szkolenia, pozyskiwanie i dystrybucja ofert pracy, przeprowadzanie wstępnych rekrutacji do pracy oraz organizacja Podkarpackich Targów Pracy.

Co robimy?

 • zbieramy dane o lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy,
 • gromadzimy informacje o miejscach pracy w firmach działających w regionie, w całej Polsce oraz za granicą,
 • organizujemy spotkania pracodawców i studentów oraz prezentacje firm,
 • prowadzimy warsztaty związane z rynkiem pracy,
 • przygotowujemy do rozmów kwalifikacyjnych,
 • prowadzimy bazę osób poszukujących pracy w ramach agencji pośrednictwa pracy,
 • organizujemy krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe,
 • realizujemy projekty grantowe,
 • prowadzimy rozmowy doradcze pozwalające lepiej poznać siebie i własne predyspozycje zawodowe,
 • udzielamy informacji na temat perspektyw rozwoju zawodowego oraz możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • cyklicznie organizujemy Podkarpackie Targi Pracy,
 • prowadzimy Poradnię Zawodową dla kandydatów na studia, studentów, absolwentów,
 • prowadzimy szkolenia dla szkół średnich z zakresu planowania ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Praca i praktyki za granicą

Biuro Karier WSIiZ współpracuje z firmami, które oferuję szeroką ofertę praktyk i pracy za granicą. Ponadto Biuro współpracuje z partnerami z zagranicy w ramach programów unijnych, głównie z Niemiec, Włoch, dzięki czemu studenci WSIiZ mogą wyjeżdżać na zagraniczne staże. Zebrane oferty pracy, staży i praktyk zagranicznych pracownicy Biura Karier WSIiZ przedstawiają studentom i absolwentom, którzy dzięki wyjazdom zdobywają cenne doświadczenie, środki finansowe na dalszą edukację oraz mają możliwość zapoznania się z europejskim rynkiem pracy.