Mapa procesów USZJK 

Funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) obejmuje realizację sześciu procesów:

  • Projektowanie i doskonalenie programu kształcenia na poszczególnych kierunkach (P1);
  • Planowanie i doskonalenie procesu kształcenia (P2);
  • Monitorowanie realizacji procesu kształcenia (P3);
  • Ocena i doskonalenie procesu kształcenia na wydziale (P4);
  • Ocena i doskonalenie procesu kształcenia w Uczelni (P5);
  • Ocena i doskonalenie funkcjonowania USZJK (P6).