Biuro ds. jakości kształcenia 

Do głównych zadań Biura ds. jakości kształcenia należy:

  • opracowywanie koncepcji, harmonogramów i sposobów realizacji zadań w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (Uczelniana Księga Jakości),
  • opracowywanie procedur, metod i narzędzi oceny jakości i przebiegu kształcenia oraz raportowania jej wyników,
  • nadzór nad funkcjonowaniem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.