Wykłady dla chętnych. Propozycja na semestr letni 2016/2017 

Głodni wiedzy? Nie musicie się martwić. W semestrze letnim 2016/2017 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ponownie organizuje akcję „Wykłady dla chętnych”. Oprócz zajęć w ramach swojego planu studiów, możesz bezpłatnie skorzystać z możliwości uczęszczania na wybrane wykłady na zasadzie wolnego słuchacza, czyli bez konieczności rejestrowania obecności czy zdawania egzaminu.

Oferta otwartych wykładów w semestrze letnim 2016/2017. Wykłady zaznaczone kolorem kierowane są dla studentów z systemu Terminowy student:

Administracja
Zamówienia publiczne - dr Kiebała Andrzej (4LAD – 14 godzin)
Prawo antydyskryminacyjne - prof. dr hab. Grzybowski Marian (2UAZ+4UAZ – 12 godzin)
Zasady ustroju politycznego państwa - prof. dr hab. Grzybowski Marian (2UAZ -12 godzin)
Publiczne prawo gospodarcze - dr Kurzępa-Dedo Katarzyna (6LAD – 22 godziny)

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - dr inż. Witold Skomra (2LBD – 20 godzin)
Nowe technologie w bezpieczeństwie - teoria i praktyka - Dr Tomasz Wójtowicz (2LBD – 10 godzin)
Nowe technologie w bezpieczeństwie - teoria i praktyka - Dr Tomasz Wójtowicz (2LBZ – 10 godzin)


Dietetyka
Żywienie człowieka zdrowego - prof. Jan Krupa (2LDiD – 30 godzin)
Żywienie człowieka zdrowego - prof. Jan Krupa (2LDiZ – 18 godzin)
Psychopochodne zaburzenia odżywiania - dr hab. Anna Potoczek (4LDiZ – 10 godzin)
Dietetyka pediatryczna i geriatryczna - mgr Klaudia Bar (6LDiD – 24 godziny)
Dietetyka pediatryczna i geriatryczna - mgr Klaudia Bar (6LDiZ – 16 godzin)
Biochemia ogólna i żywności - prof. Jan Gmiński (2LDiD – 30 godzin)
Biochemia ogólna i żywności - prof. Jan Gmiński (2LDiZ – 18 godzin)


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Teoria komunikowania masowego - prof. Tomasz Goban-Klas (2UDD – 10 godzin)
Teoria komunikowania masowego - prof. Tomasz Goban-Klas (2UDZ – 10 godzin)
Kształtowanie i badanie opinii publicznej - dr Olga Kurek-Ochmańska (4LDD – 10 godzin)
Etyka dziennikarska - dr Iwona Leonowicz-Bukała (6LDD – 16 godzin)
Etyka dziennikarska - dr Iwona Leonowicz-Bukała (6LDZ – 10 godzin)
Media a komunikacja międzykulturowa - dr Anna Siewierska-Chmaj (4UDD – 10 godzin)
Media a komunikacja międzykulturowa - dr Anna Siewierska-Chmaj (4UDZ – 10 godzin)


Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie
Gospodarka światowa - prof. B. Kamiński (4LED-BM+6LED-BM – 15 godzin)
Zarządzanie strategiczne – prof. Krzysztof Opolski  (4LED-BM+6LED-BM – 15 godzin)
Rynki finansowe – dr Łukasz Szydełko  (6LED – 15 godzin)
Rynki finansowe – dr Łukasz Szydełko  (6LEZ – 10 godzin)
Informacyjne systemy zarządzania – dr Joanna Wójcik (6LED – 10 godzin)
Marketing – prof. Stanisław Ślusarczyk (2LZaD – 10 godzin)
Marketing – prof. Stanisław Ślusarczyk (2LZaZ – 10 godzin)


Filologia angielska
Historia języka angielskiego - prof. zw. dr hab. Andrzej Łyda  (2LJZ+6LJZ -  12 godzin)
Socjolingwistyka z elementami psycholingwistyki - prof. zw. dr hab. Andrzej Łyda  (2LJD+2LJD-CH – 10 godzin)
Historia kultury i literatury amerykańskiej - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Maziarczyk  (2LJD+2LJD-CH 24 - godziny)

Fizjoterapia
Kinezyterapia - dr Helena Bartyzel-Lechforowicz  (2LFzD – 15 godzin)
Kinezyterapia - dr Helena Bartyzel-Lechforowicz  (2LFzZ – 15 godzin)
Fizjologia - dr T. Nowosad (2LFzD – 15 godzin)
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii - Dr M. Krawczyk-Suszek (6LFzD – 15 godzin)
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii - Dr M. Krawczyk-Suszek (6LFzZ – 12 godzin)
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii - Dr J. Płocki (6LFzD – 15 godzin)
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii - Dr J. Płocki (6LFzZ – 12 godzin)


Informatyka
Inżynieria produkcji oprogramowania - dr Leszek Puzio  (1UID – 18 godzin)
Pozyskiwanie i odzyskiwanie danych elektronicznych – dr Mirosław Hajder  (1UID – 18 godzin)
Sztuczna inteligencja - Prof. Zdzisław Hippe – (6IID – 20 godzin)
Wykład monograficzny (ang) - Prof. Bogdan Wilamowski (1UID – 10 godzin)

Kosmetologia
Towaroznawstwo produktów kosmetycznych - dr Zofia Nizioł-Łukaszewska (4LKoD – 10 godzin)
Estetyka - dr n. med. Joanna Bartosińska (2LKoZ – 10 godzin)
Perfumeria - prof. dr hab. Kazimierz Głowniak (6LKoZ – 8 godzin)
Medycyna estetyczna - dr Dalia Chrzanowska  (6LKoD – 15 godzin)

Logistyka
Zarządzanie produkcją i usługami - dr Adam Pałacki (2ILD – 15 godzin)
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw - prof. Sabina Kauf (4ILD  - 15 godzin)
Logistyka zakupów – dr Krzysztof Feret  (6ILD  - 15 godzin)
Towaroznawstwo i materiałoznawstwo - dr Elżbieta Głodek (6ILD – 20 godzin)

Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa
Etyka mediów i komunikacji społecznej - prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski (2LMD – 16 godzin)
Etyka mediów i komunikacji społecznej - prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski (2LMZ – 12 godzin)
Komunikacja wizerunkowa - dr Andrzej Rozmus (2LMD – 18 godzin)
Komunikacja wizerunkowa - prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka (2LMZ – 10 godzin)
Psychologia Internetu – dr Barbara Przywara (2LMD – 18 godzin)
Psychologia Internetu – dr Barbara Przywara (2LMZ – 12 godzin)
Najnowsza historia Polski - prof. Aleksander Hall (2LMD – 20 godzin)
Najnowsza historia Polski - prof. Aleksander Hall (2LMZ – 14 godzin)


Psychologia w zarządzaniu
Psychologia poznawcza - prof. nadzw. dr hab. Józef Maciuszek  (2LPZ - 10 godzin)
Psychologia emocji i motywacji - dr Barnaba Danieluk (2LPZ – 15 godzin)

Zdrowie Publiczne

Żywienie człowieka - Prof. ndzw. dr hab. Jan Krupa (2UZZ – 10 godzin)
Polityka społeczna i zdrowotna – dr Monika Struck - Peregończyk  (4UZZ – 10 godzin)
Globalne problemy zdrowia - Dr Przemysław Szetela (2UZZ – 12 godzin)
Choroby cywilizacyjne -- Prof. dr hab. Jan Gmiński (2UZZ – 10 godzin)

Turystyka i Rekreacja
Podstawy turystyki - dr Krzysztof Szpara (2LTD - 16 godzin)
Geografia turystyczna - prof. Piotr Gębica  (2LTD – 12 godzin)
Ekonomika turystyki i rekreacji – prof. Anna Nowakowska  (2LTD – 10 godzin)
Krajoznawstwo i interpretacja dziedzictwa - dr Krzysztof Szpana  (4LTD – 12 godzin)

Ścieżki anglojęzyczne
Zarządzanie wartością firmy – prof. Andrzej Cwynar  (4UED-A-ZM – 20 godzin)
Zarządzanie zasobami ludzkimi w lotnictwie – mgr Serhiy Hontaruk  (6ILD-A-AV+6LED-A-AV -30 godzin)
Zarządzanie projektem – mgr Karpiuk Grzegorz (4LED-A-ZM – 20 godzin)
Zarządzanie strategiczne - prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski  (2UED-A-ZM  – 20 godzin)

Aby zgłosić się na wykłady, należy wypełnić formularz.

Pobierz harmonogram wykładów!


 Opublikowano: 2017-02-02 
Tagi: