Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju” 

Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju”,  która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Rzeszowie.Celem konferencji jest integracja różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji. Naszym zamiarem jest integracja rozmaitych punktów widzenia i środowisk naukowych, zajmujących się problematyką finansjalizacji. Zależy nam na interdyscyplinarnym charakterze dyskusji, dlatego też konferencja skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych, jak i humanistycznych.

Więcej o konferencji
Opublikowano: 2017-03-07