Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego” 

24-25 listopada 2017 roku odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego”, organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:
 • prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów
 • prof. dr hab. Marek Hetmański, Kierownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. Daniele Stassi, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Komitet Organizacyjny tworzą:
 • dr Andrew Schumann, Kierownik Zakładu Kognitywistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów
 • dr Włodzimierz Zięba, Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 • dr Andrzej Dąbrowski, Zakład Kognitywistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów
 • dr Paweł Balcerak, Zakład Filozofii Współczesnej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Konferencja ta organizowana jest w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego z okazji 150 rocznicy urodzin prof. Leona Petrażyckiego (ur. 13 kwietnia 1867 roku w Kołłątajewie, współczesna Białoruś, zm. 15 maja 1931 roku w Warszawie, Polska), który był polskim prawnikiem, filozofem, socjologiem prawa, etykiem i logikiem. Petrażycki prezentował naturalistyczne podejście do różnych problemów o charakterze kognitywistycznym, które powstają równocześnie w prawie, filozofii i etyce. Można powiedzieć, że został pierwszym polskim kognitywistą. 

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące kwestie:
 • Kognitywistyczne podstawy w podejmowaniu decyzji
 • Psychologia poznawcza w analizie komunikacji społecznej
 • Logika kognitywna i logiczne podstawy w podejmowaniu decyzji
 • Teoria informacji i komunikacji procesów decyzyjnych
 • Ewolucja umysłu i poznania w podejmowaniu decyzji
 • Epistemologia i filozofia umysłu w podejmowaniu decyzji
 • Antropologia kulturowa w analizie opinii publicznych
Obrady odbywać się będą w trzech sekcjach:
 • Teoria i filozofia prawa
 • Filozofia i metodologia nauk
 • Decyzje i procesy poznawcze

Organizatorzy konferencji szczególnie zachęcają do udziału przedstawicieli następujących dziedzin:
 • prawa
 • psychologii poznawczej
 • ekonomii behawioralnej
 • polityki behawioralnej
 • logiki
 • filozofii umysłu
 • epistemologii
 • kognitywistyki
 • marketingu

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października 2017 r.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden referat.

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez formularz: https://goo.gl/forms/DsUBU0bHxpFOIvjY2

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy: ideeispoleczenstwo@gmail.com

W ramach organizacji wydarzenia oferujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w czasopiśmie Studia Humana (7 pkt. MNiSW).

Terminy:

do 15 października 2017 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych
do 1 listopada 2017 r. – wysłanie listy zakwalifikowanych tematów wystąpień ustnych
24-25 listopada 2017 r. – Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji w 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego
do 20 stycznia 2018 r. – nadsyłanie artykułów do czasopisma Studia Humana
do 20 marca 2018 r. – wysłanie opinii recenzentów
do 20 kwietnia 2018 r. – publikacja artykułów w czasopiśmie Studia Humana

Po zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu do 1 listopada 2017 r. otrzymają Państwo drogą mailową powiadomienie wraz z numerem konta, na które należy dokonać wpłaty opłaty konferencyjnej.
Opłata konferencyjna w wysokości 250 zł obejmuje: 2 obiady, uroczystą kolację, materiały promocyjne oraz druk artykułu w specjalnym numerze czasopisma Studia Humana (7 pkt. MNiSW).

Opublikowano: 2017-05-19