Uczelnia 

 

 • Gen. rez. dr inż. Tomasz Bąk z Instytutu Analizy Ryzyka oraz dr inż. Maciej Milczanowski z Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ są w ostatnich tygodniach częstymi komentatorami zamachów terrorystycznych w Europie Zachodniej, nieudanego puczu wojskowego w Turcji czy szczytu NATO w Warszawie. Obaj panowie są nauczycielami akademickimi na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, pracownikami Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ.
  Uczelnia
 • Jak wynika z zestawień za lata 2013-2015 opublikowanych przez Narodowe Centrum Nauki, wydziały WSIiZ wypadły bardzo dobrze na tle swoich konkurentów z Grup Wspólnej Oceny, w których oceniane były podczas ostatniej parametryzacji. Wszystkie wydziały uczelni wyprzedziły w raporcie podobne jednostki innych szkół wyższych na Podkarpaciu!
  Uczelnia;Osiągnięcia Uczelni
 • Firma SoftSystem sp. z o.o. – wiodące przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań i oprogramowania dla instytucji medycznych – 28 czerwca podpisała umowę o współpracę z WSIiZ. Dzięki temu studenci naszej uczelni będą mogli realizować w tej firmie staże zawodowe i dyplomowe. Jeden ze studentów WSiIZ rozpoczął już staż w firmie SoftSystem sp. z o.o. w ramach nawiązanej współpracy.
  Uczelnia
 • Tegoroczni maturzyści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w warsztatach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, podczas których podnieśli swoje umiejętności obsługi programów graficznych. Warsztaty te zostały w poprzednim roku nagrodzone przez magazyn „Perspektywy”.
  Rekrutacja;Uczelnia
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz piąty z rzędu uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywając najwyższą liczbę punktów rankingowych. Uczelnię nagrodzono też wyróżnieniem specjalnym za największy progres w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
  Osiągnięcia Uczelni;Uczelnia
 • W bezpłatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie maturę zdali wszyscy uczniowie. Szczególnie dobrze poszła im matematyka. 
  Uczelnia
 • Uczelnia;Rekrutacja
 • Czego życzysz uczelni na jej 20-ste urodziny?
  Uczelnia