Aktualności naukowe 

 

 • Prowadzone przez zespół naukowców rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania badania, dotyczące potencjalnych wyzwań związanych z przyszłą kolonizacją Marsa, wywołują coraz większe zainteresowanie ośrodków naukowych, jak i mediów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii.
  Aktualności naukowe;Osiągnięcia Uczelni
 • W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Była to pierwsza obrona doktorska z nauk o mediach w uczelni niepublicznej w Polsce, i jednocześnie pierwsza w historii rzeszowskiej WSIiZ. 
  Uczelnia;Aktualności naukowe
 • Czym jest przypadek? Czy istnienie świata bez przypadku byłoby możliwe? Dlaczego ciągle boimy się przypadku? Odpowiedzi na wszystkie te pytania udzielił ks. prof. Michał Heller, który swoim wykładem „Czy wszechświatem rządzi przypadek?” zainaugurował cykl spotkań „Wielkie pytania w nauce”, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Fundacją Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie oraz z wydawnictwem Copernicus Center Press.
  Konferencje, Seminaria, Wykłady otwarte;Aktualności naukowe
 • Uniwersytet Warszawski i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie rozpoczęły współpracę w zakresie interdyscyplinarnych badań na temat sposób konsumpcji mediów przez Polaków.
  Aktualności naukowe
 • 17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Filozofii -  coroczne święto z inicjatywy UNESCO, organizowane w celu uczczenia dorobku filozoficznego całej ludzkości i zachęcenia świata do głębokiej refleksji, otwarcia umysłów i wymiany poglądów. UNESCO podkreśla znaczenie filozofii w procesie zmiany świata na lepszy, poprzez zadawanie trudnych pytań i poszukiwanie właściwych odpowiedzi z myślą o poszanowaniu godności człowieka.
  Aktualności naukowe
 • Siedem referatów oraz sześć kół naukowych z trzech rzeszowskich Uczelni – tak w skrócie wyglądało I Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych, które odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
  Konferencje, Seminaria, Wykłady otwarte;Studenci;Aktualności naukowe
 • Czy finansjalizacja, która oznacza rosnącą rolę instytucji, rynków i motywów finansowych w gospodarce i społeczeństwie jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym? Czy sprzyja ona rozwojowi gospodarczemu czy raczej powoduje niestabilność gospodarki? Jaki jest jej wpływ na sytuację na rynkach surowcowych, mieszkaniowych i pozostałych sektorach rynku? O tych i innych problemach dyskutowano w Brukseli podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development", która odbyła się w dniach 27-28 września 2016 r. W wydarzeniu tym uczestniczyła dr Agata Gemzik-Salwach, pracownik naukowy WSIiZ, która podczas konferencji przewodniczyła sesji plenarnej pt. „Future of Finance”.
  Aktualności naukowe
 • Monografia „Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości. Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny” autorstwa Tomasza Mickiewicza, Jacka Rodzinki i Tomasza Skicy została oparta na wynikach projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest to opracowanie łączące zagadnienie wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, polityk rozwojowych samorządów, klasteryzacji oraz kapitału społecznego. 
  Aktualności naukowe