Aktualności naukowe 

 

 • W dniach od 1 sierpnia do 31 października 2017 r. dr Kamil Wais z Katedry Metod Jakościowych i Ilościowych przebywał na stażu naukowym na Uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana w USA. Został zaproszony przez dyrektora Center for Research Computing (CRC) prof. Jarka Nabrzyskiego. W szczególności blisko współpracował z Center for Social Research (CRS), która jest jednostką blisko zintegrowaną z CRC i kierowaną przez Kate E. Mueller. CRS składa się z grupy osób specjalizujących się w analizie danych (Data Science) w badaniach społecznych.
  Aktualności naukowe
 • 24 listopada 2017 roku odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego”, organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.
  Konferencje, Seminaria, Wykłady otwarte;Aktualności naukowe
 • Copernicus Center Press to prestiżowe wydawnictwo, którego współzałożycielem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ostatnim czasie w jego ramach zostały wydane kolejne interesujące publikacje.
  Aktualności naukowe
 • W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Była to trzecia obrona doktorska z nauk o mediach w historii rzeszowskiej WSIiZ.
  Aktualności naukowe
 • Kilka dni temu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych. W komunikacie MNiSW czytamy: „Uczelnie polepszyły swoje wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwsze kryterium, czyli osiągnięcia naukowe i twórcze. Oceniano tam między innymi liczbę i jakość publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, a także monografii. Choć w tym zakresie można zauważyć duże różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami nauki, widoczny jest trend wzrostowy, coraz więcej uczelni może pochwalić się bardziej prestiżowymi publikacjami.”
  Aktualności naukowe
 • Dziekan i Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 26 października 2017r., o godzinie 13.00 w Sali Senatu, ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie odbędzie się publiczna obrona doktorska.
  Aktualności naukowe
 • Copernicus Center Press to prestiżowe wydawnictwo, którego współzałożycielem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ostatnim czasie w jego ramach zostały wydane kolejne interesujące publikacje. 
  Aktualności naukowe
 • Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym oraz Zespół ds. Badań Edukacyjnych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizują 9 grudnia br. roku seminarium naukowe pt. „Migracje akademickie w Polsce. Po co nam cudzoziemcy, po co my cudzoziemcom?”.
  Wykłady otwarte, konferencje, seminaria;Aktualności naukowe