Aktualności naukowe 

 

 • Dr Andrzej Kruk, adiunkt w Katedrze Elektroniki i Telekomunikacji, uczestniczył w Międzynarodowych konferencjach: „The 7th International Congress on Ceramics” oraz 62 Congresso Brasileiro de Ceramica, które odbyły się w dniach 17- 21 czerwca 2017 w Foz do Iguacu w Brazylii. Wydarzenia te należą do cyklu najważniejszych spotkań naukowych poświęconych nowym wynikom, problemom i badaniom nad materiałami ceramicznymi. 
  Aktualności naukowe
 • Konrad Szocik, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Kognitywistyki, w dniach 5-7 lipca 2018 roku przebywał na konferencji „Transhumanism, Posthumanism and Super-Naturalism” organizowanej na Uniwersytecie w Oksfordzie przez The Ian Ramsey Centre for Science and Religion.
  Aktualności naukowe
 • Dr Robert Pater odbył wizytę w Universidad Pablo de Olavide w Sewilli w charakterze visiting researcher. Wizyta miała na celu zaprezentowanie referatu pt. Horizontal educational mismatch; a new method of measurement with application to Poland oraz konsultacje naukowe i dopracowanie szczegółów współpracy w ramach projektu pt. Metoda ustawicznego badania niedopasowania edukacyjnego na szczegółowym poziomie.
  Aktualności naukowe
 • W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. odbyło się 2nd IZA Labor Statistics Workshop: The Returns to Skill in the Labor Market. IZA to najsłynniejszy w Europie, a być może również na świecie instytut zajmujący się rynkiem pracy. Zrzesza najlepszych naukowców z tego tematu na świecie. 
  Aktualności naukowe
 • W związku z prowadzonymi badaniami nt. internetowych ofert pracy dr Robert Pater otrzymał zaproszenie na seminarium Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierowanej przez Panią Prof. Grażynę Dehnel. Katedra specjalizuje się w statystyce małych obszarów. Jednak zainteresowania pracowników Katedry są również związane z badaniami reprezentatywności danych internetowych. Coraz częściej zresztą dane internetowe wskazuje się jako dobre uzupełnienie, a nawet, w niektórych przypadkach, substytut danych z kwestionariuszowych badań reprezentacyjnych.
  Aktualności naukowe
 • Mgr Kateryna Lysenko-Ryba z Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej oraz mgr Łukasz Cywiński z Katedry Ekonomii wzięli udział w cyklu bezpłatnych szkoleń dla młodych naukowców English in Academia, organizowanych przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. 
  Aktualności naukowe
 • 18 maja 2018 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Nauka i pasja kluczem do sukcesu, której zasadniczym celem była prezentacja poglądów młodych naukowców, wymiana opinii na płaszczyźnie naukowej oraz integracja środowisk akademickich, a także próba wniesienia realnego wkładu w rozwój polskiej nauki. Organizatorem konferencji była Rada Kół Naukowych WSIiZ pod przewodnictwem Iwony Kościółek, we współpracy z Działem Nauki.
  Konferencje, Seminaria, Wykłady otwarte;Aktualności naukowe
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje w dniu 11 czerwca ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Czy w Polsce potrzebna jest edukacja alternatywna?”. Celem tego spotkania jest zwrócenie uwagi na rolę, miejsce i perspektywy rozwoju edukacji alternatywnej w Polsce. Jednym z prelegentów będzie Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.
  Uczelnia;Aktualności naukowe