Galeria Fotografii
Ogólnopolskie seminarium WSIiZ nt. migracji akademickich w Polsce 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowała 6 grudnia br.  ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Migracje akademickie w Polsce. Po co nam cudzoziemcy, po co my cudzoziemcom?”. Gościem specjalnym spotkania była dr Zofia Sawicka, wicedyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Janusz Mucha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Cezary Żołędowski z Uniwersytetu Warszawskiego, a także dr Kamil Łuczaj z WSIiZ i jednocześnie pomysłodawca i organizator spotkania.

Wystąpienia uczestników obejmowały trzy wielkie problemy związane z umiędzynarodowieniem polskiej nauki: napływ zagranicznych uczonych do Polski, migracje studenckie oraz kontakt przybyłych z zagranicy wysoko wykwalifikowanych pracowników sektora prywatnego z polskim środowiskiem akademickim.

Patronat nad konferencją objęli: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna "Nowiny" oraz Rzeszowski Portal Informacyjny Rzeszow-News.
Zdjęcia: 
Gabriela Piechnik