dr Iwona Leonowicz-Bukała
Dane kontaktowe

Prodziekan WAiNS ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Prodziekan WAiNS ds. kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa

Koordynator studenckiej Grupy Medialnej Intro.media

Adiunkt, Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej


E-mail:
ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl

Tel. służbowy: 17 866 15 00

Adres: WSIiZ, Ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
pok. nr 29 (obok Dziekanatu)Terminy konsultacji

Dyżury dydaktyczne dla studentów:  
- czwartek 9:30 - 11:00, pok. nr 29
- weekendy zjazdowe zawsze bezpośrednio po zajęciach

Dyżury dziekańskie:
sobota zjazdowa WAiNS, godz. 12:30 - 13:00, pok. nr 29 (proszę o e-mail w celu umówienia spotkania z uwagi na dużą liczbę studentów)Nota biograficzna

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki współczesnych migracji i mediów etnicznych w krajach Europy Zachodniej, głównie Wielkiej Brytanii, oraz Polski; obecności problemów etnicznych i narodowych w mediach, z naciskiem na nowe media i sieci społecznościowe. Praca doktorska poświęcona była współczesnym polskim mediom etnicznym w Wielkiej Brytanii. 
Doktorat obroniła z wyróżnieniem 4 czerwca 2014 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem pracy był prof. dr hab. Janusz W. Adamowski.

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (2008), politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2006) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej w WSIiZ (2008), a także studiów podyplomowych z zakresu promocji badań naukowych (WSEI, 2010). Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w trakcie studiów.

Od kwietnia 2017 r. Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa.

Od maja 2015 r. do lutego 2016 r. - 
Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społecznaOd października 2015 r. do lutego 2016 r. - Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna. Z WSIiZ związana od 2008 r. - do 15 marca 2016 r. pracownik naukowy Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W latach 2008 – 2009 pełniła funkcję sekretarza Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Autorka profesjonalnego bloga pt. „Media na emigracji”.

Współtwórczyni elektronicznego czasopisma naukowego „Komunikacja Społeczna”, od marca 2012 r. do września 2015 zastępca redaktora naczelnego, korektor, redaktor oraz sekretarz redakcji. Od października 2015 r. redaktor tematyczny ds. mediów mniejszościowych i etnicznych czasopisma pod zmienioną nazwą "Social Communication. Online Journal".
Od 2015 r. - członek Rady programowej Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym.

Od kwietnia 2017 r. Koordynator studenckiej Grupy Medialnej Intro.media. Od marca 2013 r. do lutego 2016 r. - opiekun merytoryczny Magazynu studenckiego „Pressja” i portalu pressja.wsiz.pl. 
Od marca 2013 do września 2015 - opiekun naukowy Dziennikarskiego Koła Naukowego „Żurnal”.

W latach 2006 – 2008 dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów, w czasie studiów współpracowała z lokalnymi portalami informacyjnymi i gazetą studencką.


Działalność naukowo-dydaktyczna
Dr Iwona  Leonowicz-Bukała prowadzi ćwiczenia, warsztaty i wykłady na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa oraz filologia angielska z zakresu: współczesnych mediów na świecie i w Polsce, głównych nurtów w kulturze światowej i polskiej XX i XXI w., nauki o komunikowaniu, webwritingu, redagowania tekstów, warsztatów dziennikarskich, dziennikarstwa online, kreatywnego pisania, etyki dziennikarskiej oraz proseminariów.

Prowadzi także warsztaty dziennikarskie w klasach patronackich kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na temat dziennikarstwa obywatelskiego, gatunków dziennikarskich, praktyki zawodowej dziennikarzy i współczesnych mediów na świecie. Jest autorką rozdziału w podręczniku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat tłumaczenia tekstów o charakterze dziennikarskim oraz autorskich warsztatów w tym zakresie (projekt Czwarta władza z klasą).


Publikacje

2017

Leonowicz-Bukała I., Media i mniejszości etniczne i narodowe. Przegląd badań z perspektywy polskiej, [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty pod red. A. Adamskiego, S./ Gawrońskiego, M. Szewczyka, ASPRA-JR, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Warszawa – Rzeszów 2017, ss.


2016

 • Leonowicz-Bukała I., Martens A., Banias O., The Image of the Country in Journalists' Tweets, "Social Communication", nr 2(14)/2016, ss. 38 - 58.
 • Leonowicz-Bukała I., Martens A., Twitter jako dziennikarska gra online - popularność kontra efektywność, czuli propozycja indeksu skuteczności graczy, [w:] Gry w komunikacji pod red. T. Gackowskiego, K. Brylskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2016, ss. 97 - 119.
 • Leonowicz-Bukała I., Polska dla Polaków? Rozważania na przykładzie polskiego dyskursu o Ukraińcach w sieci, [w:] W pułapce wielokulturowości pod red. A. Siewierskiej-Chmaj, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa - Rzeszów 2016, ss. 95 - 127.

 

2015

 • Leonowicz-Bukała I., Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wiekuWSIiZ - ASPRA-JR, Warszawa - Rzeszów 2015 (monografia).
 • Leonowicz-Bukała I., Dziennikarz na emigracji. Charakterystyka środowiska dziennikarzy współczesnych mediów polskojęzycznych w Wielkiej Brytanii na przykładzie Londynu, [w:] Modele współczesnego dziennikarstwa pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, P. Urbaniaka i K. Bernat, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • Leonowicz-Bukała I., Dziennikarstwo obywatelskie a rola mediów w demokracji, [w:] Zawód dziennikarz. Między misją a profesją pod red. B. Brodzińskiej, J. Jezińskiego, M. Meteji, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 251 - 271.
 • Leonowicz-Bukała I., Martens A., Twitter - narzędzie komunikacji w rękach dzienikarzy, [w:] Język a media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, pod red. B. Skowronka, E. Horyń, A. Waleckiej-Rynduch, Collegium Columbinum, Kraków 2015, ss. 147 - 164.

2014

 • Leonowicz-Bukała I., Gawroński S. (red.), Problemy mediów i komunikacji społecznej - uwarunkowania polskie i ukraińskie, WSIiZ - Naukowe Wydawnictwo IVG, Rzeszów - Szczecin 2014.
 • Leonowicz-Bukała I., E-migracja 2.0. Internet jako przedmiot badań migracyjnych, [w:] Problemy mediów i komunikacji społecznej - uwarunkowania polskie i ukraińskie pod redakcją S. Gawrońskiego i I. Leonowicz-Bukały, WSIiZ - Naukowe Wydawnictwo IVG, Rzeszów - Szczecin 2014, ss. 93 - 112.

2012

 • Leonowicz-Bukała I., Ethnic Minorities' Media in Great Britain [in:] Anna Siewierska-Chmaj (ed.), Media Mosaic. Modern Media in The World, Rzeszów - Kraków - Zamość 2012, pp. 159 - 196.
 • Leonowicz-Bukała I., Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Zarys problematyki, "Komunikacja Społeczna" Nr 2/2012 (czasopismo elektroniczne).
 • Leonowicz-Bukała I., Media polonijne w USA, "Komunikacja Społeczna", Nr 4/2012 (czasopismo elektroniczne).

2010

 • Polak R., Leonowicz-Bukała I., Gawroński S., Narzędzia współczesnej reklamy. Stosowanie i zapotrzebowanie, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2010 (monografia).
 • Leonowicz-Bukała I., Media mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii , Global Media Journal – Wydanie polskie”, Wiosna/Jesień 2010, Nr 1 (6), s. 88 – 112 (czasopismo elektroniczne).
 • Leonowicz-Bukała I.,, Journalist or media worker? Motivations and educational situation of students of journalism in Poland and their professional plans [w:] Local and regional media - democracy and civil society shaping process, pod red. Ilony Biernackiej-Ligięzy i Lesława Koćwina, Wyd. MARIA, Nowa Ruda - Wrocław 2010, ss. 271 - 288.
 • Leonowicz-Bukała I., Motywacja a przyszłość zawodowa studentów dziennikarstwa w Polsce [w:] Dziennikarz na rynku pracy, pod red. S. Gawrońskiego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2010, s. 9 - 34.

2009

 • Gawroński S., Polak R., Leonowicz-Bukała I., Kurek O., Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i propozycje studentów, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2009 (monografia).
 • Gawroński S., Polak R., Leonowicz-Bukała I., Olga Kurek, Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i propozycje wykładowców, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2009 (monografia).
 • Leonowicz-Bukała I., Tłumaczenie tekstów o charakterze dziennikarskim [w:] "Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny. Podręcznik dla uczniów", Kana, Kraków 2009, ss. 102 - 115.
 • Leonowicz-Bukała I., Więcej nie znaczy lepiej – kilka uwag krytycznych na temat hiperdostępności do szkolnictwa wyższego, [w:] Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?, pod red. S. Waltosia i A. Rozmusa, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2009, ss.125 - 132.

 

Sekcja własna

Zrealizowane projekty naukowe, rozwojowe i dydaktyczne:

2009 – 2013 – doktorski grant promotorski Narodowego Centrum Nauki (40. konkurs wniosków) pt. „Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie (w oparciu o badania odbiorców)”. Stanowisko: główny wykonawca badań.

2009 – 2011 – grant norweski „Przyszłość dla sztuki. Sztuka dla przyszłości”. Stanowisko; specjalista ds. promocji projektu.

2008 – 2011 „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowisko: współautor podręcznika dla uczniów, prowadzący warsztaty.

2009 – 2010 – grant norweski „Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby – nowe standardy”. Stanowisko: sekretarz projektu.