dr Andrew Schumann
Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul.  Sucharskiego 2, pokój 131
tel.: 017 866 15 46
Terminy konsultacji

poniedziałek, 12.00 -- 13.30

e-mail: aschumann
@wsiz.rzeszow.pl

Nota biograficzna
Od października 2011 r. adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, w Katedrze Nauk Społecznych. Od 2016 r. kierownik Zakładu Kognitywistyki.


Działalność naukowo-dydaktyczna

Ekonometria

Prognozowanie procesów ekonomicznych

Statystyka

Wnioskowanie statystyczne

Wykład z historii logiki w języku rosyjskim:

https://www.youtube.com/embed/XlWxRnVK2Ms


Publikacje
Ostatnie książki:

Andrew Schumann, Behaviourism in Studying Swarms: Logical Models of Sensing and Motoring. Series: Emergence, Complexity and Computation, 33, Springer International Publishing, 2019, DOI: 10.1007/978-3-319-91542-5


Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz, High-Level Models of Unconventional Computations. A Case of Plasmodium. Series: Studies in Systems, Decision and Control, 159, Springer International Publishing, 2019, DOI: 10.1007/978-3-319-91773-3


Niektóre artykuły:

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/s/Schumann:Andrew


https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24315112900


Czasiposmo:

Studia Humana

https://www.degruyter.com/view/j/sh