Wydarzenia 

 • Copernicus Center Press to prestiżowe wydawnictwo, którego współzałożycielem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ostatnim czasie w jego ramach zostały wydane kolejne interesujące publikacje. 
  Aktualności naukowe
 • Już 17 października br. wystartuje konkurs Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, w którym do wygrania będą kolorowe kalendarze szkolne na rok 2017/2018.
  Kultura i rozrywka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie organizuje 26 października br. konferencję naukową nt. społecznej odpowiedzialności administracji publicznej.
  Wykłady otwarte, konferencje, seminaria
 • Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym oraz Zespół ds. Badań Edukacyjnych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizują 9 grudnia br. roku seminarium naukowe pt. „Migracje akademickie w Polsce. Po co nam cudzoziemcy, po co my cudzoziemcom?”.
  Wykłady otwarte, konferencje, seminaria;Aktualności naukowe
 • Już po raz czwarty WSIiZ bierze udział jako partner w konkursie „Tłumacze na start!” organizowanym przez polskie biuro międzynarodowej firmy tłumaczeniowej Skrivanek, partnera strategicznego kierunku filologia.  
  Studenci
 • Czy wiesz, że będąc studentem WSIiZ, możesz skorzystać z szerokiej oferty stypendialnej pozwalającej na sfinansowanie studiów – zarówno w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania? Co prawda termin na składanie podań o stypendia naukowe już minął, ale wciąż możesz starać się o stypendium socjalne, dodatek z tytułu zamieszkania oraz specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wnioski można składać do 15 października 2017 roku.
  Studenci
 • Do księgarń trafiła nowa książka dr Zofii Sawickiej z Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ. „Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny” – to tytuł nowego wydawnictwa. Jest to jednocześnie rozprawa doktorska, pierwsza zrealizowana w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
  Aktualności naukowe;Uczelnia
 • Zespół badawczy z WSIiZ, którego liderem merytorycznym jest dr inż. Leszek Gajecki, uczestniczy wraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w projekcie badawczo-rozwojowym firmy Haxon Telecom pt. „Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłoszeniowych".
  Aktualności naukowe