Wydarzenia 

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z rzeszowskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizowały konferencję naukową nt. społecznej odpowiedzialności administracji publicznej, która odbyła się 26 października br. w murach uczelni.
  Wykłady otwarte, konferencje, seminaria
 • Kilka dni temu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych. W komunikacie MNiSW czytamy: „Uczelnie polepszyły swoje wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwsze kryterium, czyli osiągnięcia naukowe i twórcze. Oceniano tam między innymi liczbę i jakość publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, a także monografii. Choć w tym zakresie można zauważyć duże różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami nauki, widoczny jest trend wzrostowy, coraz więcej uczelni może pochwalić się bardziej prestiżowymi publikacjami.”
  Aktualności naukowe
 • Dziekan i Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 26 października 2017r., o godzinie 13.00 w Sali Senatu, ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie odbędzie się publiczna obrona doktorska.
  Aktualności naukowe
 • 17 października br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki wraz z rektorami Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członkami Zarządu Województwa podpisała list intencyjny w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Innowacji.
  Osiągnięcia Uczelni
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016. Jednostki WSIiZ wzięły udział w ocenie dobrowolnie i jej wyniki potwierdzają ich dobry poziom naukowy.
  Osiągnięcia Uczelni;akt
 • Głównym celem szkolenia jest pokazanie zależności wynikających z faktu ukończenia studiów i przyszłości jaka czeka młodych ludzi. Praca jest nieodłącznym elementem życia człowieka a kariera zawodowa często rozpoczyna się już na studiach a lata spędzone na uczelni to najlepszy okres na aktywizację zawodową.
  Studenci
 • Jak pokazać młodym Polakom wchodzącym w dorosłość, że UE bezpośrednio dotyczy wielu obszarów ich codziennego życia? Jak przekonać, że oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne? – Zapraszamy do udziału w II edycji projektu „Lekcja na 12 gwiazdek”, realizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT przy WSIiZ w Rzeszowie i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. W roku szkolnym 2017/2018, kampania edukacyjna obejmie Małopolskę, Świętokrzyskie oraz Podkarpacie.
  Kultura i rozrywka
 • 13 października 2017 roku w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego w Rzeszowie, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 na studiach anglojęzycznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia jest jednym z krajowych liderów w kształceniu obcokrajowców.
  Inauguracje