Wydarzenia 

 • „Dialog Obywatelski” to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu umożliwienie lokalnym społecznościom kontakt z najważniejszymi urzędnikami Unii Europejskiej. Wydarzenia odbywają się od 2012 roku we wszystkich państwach Wspólnoty. Z obywatelami dotychczas spotykali się komisarze, od niedawna „w teren” ruszyli także szefowie dyrektoriatów oraz przedstawicielstw KE w państwach członkowskich. Pod koniec maja Polska będzie gospodarzem dwóch Dialogów.
  Wykłady otwarte, konferencje, seminaria
 • Na ten moment czekali z niecierpliwością tegoroczni absolwenci studiów I stopnia kierunków polskojęzycznych: Informatyki, Logistyki, Filologii angielskiej, Fizjoterapii, Kosmetologii oraz kierunków anglojęzycznych: Informatyki i Logistyki. W sobotę 20 maja 2017 roku, w siedzibie głównej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów – Graduacja.
  Graduacje
 • 24-25 listopada 2017 roku odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego”, organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.
  Konferencje, Seminaria, Wykłady otwarte;Aktualności naukowe
 • Karolina Palimąka i Angelika Gumieniak, studentki drugiego roku ekonomii na studiach drugiego stopnia, zostały przyjęte do grona blisko 100 najbardziej aktywnych studentów z Polski, którzy po pomyślnie rozstrzygniętym postępowaniu rekrutacyjnym zostali członkami Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Opiekę merytoryczną nad studentkami sprawują pracownicy naukowi Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) dr Tomasz Skica oraz dr Jacek Rodzinka. 
  Aktualności naukowe
 • WSIiZ, będąc jednym z krajowych liderów w zakresie badań nad rozwojem rynku lotniczego w Polsce i na świecie, zaprasza wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kariery zawodowej w branży lotniczej na wydarzenie pn. Aviation Career Day.
 • Badania zespołu prof. B. Wilamowskiego z Katedry Elektroniki i Telekomunikacji Wydziału Informatyki Stosowanej, dotyczące inteligentnych nieliniowych systemów o płytkich i głębokich architekturach, zostały odnotowane w wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego biuletynie "Osiągnięcia Nauki Polskiej 2016", prezentującym najlepsze projekty badawcze zrealizowane w ubiegłym roku przez polskich naukowców.
  Aktualności naukowe
 • Discover Europe to największy ogólnoeuropejski konkurs fotografii studenckiej. W tym roku odbyła się jego czternasta edycja. Do konkursu zostało nadesłanych 3 tys. zdjęć z całej Europy. Jednym z laureatów edycji 2017 został Marcin Walko student Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  
  Sukcesy artystyczne;Osiągnięcia Studentów i Absolwentów
 • U-Multirank wyrasta na jeden z najpopularniejszych rankingów uczelni na świecie - w edycji rankingu na rok akademicki 2017/18 ewaluacji poddanych zostało prawie 1500 uczelni z 99 krajów świata. W rankingu wysokie noty zajęła rzeszowska WSIiZ, tym samym plasując się w czołówce sklasyfikowanych w nim polskich szkół wyższych.
  Osiągnięcia Uczelni