Wydarzenia 

 • Głównym celem szkolenia jest pokazanie zależności wynikających z faktu ukończenia studiów i przyszłości jaka czeka młodych ludzi. Praca jest nieodłącznym elementem życia człowieka a kariera zawodowa często rozpoczyna się już na studiach a lata spędzone na uczelni to najlepszy okres na aktywizację zawodową.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016. Jednostki WSIiZ wzięły udział w ocenie dobrowolnie i jej wyniki potwierdzają ich dobry poziom naukowy. 
  Osiągnięcia Uczelni;Aktualności naukowe
 • Copernicus Center Press to prestiżowe wydawnictwo, którego współzałożycielem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ostatnim czasie w jego ramach zostały wydane kolejne interesujące publikacje. 
  Aktualności naukowe
 • 13 października 2017 roku w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego w Rzeszowie, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 na studiach anglojęzycznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
  Inauguracje
 • Już 17 października br. wystartuje konkurs Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, w którym do wygrania będą kolorowe kalendarze szkolne na rok 2017/2018.
  Kultura i rozrywka
 • Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym oraz Zespół ds. Badań Edukacyjnych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizują 9 grudnia br. roku seminarium naukowe pt. „Migracje akademickie w Polsce. Po co nam cudzoziemcy, po co my cudzoziemcom?”.
  Wykłady otwarte, konferencje, seminaria
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie organizuje 26 października br. konferencję naukową nt. społecznej odpowiedzialności administracji publicznej.
  Wykłady otwarte, konferencje, seminaria
 • Już po raz czwarty WSIiZ bierze udział jako partner w konkursie „Tłumacze na start!” organizowanym przez polskie biuro międzynarodowej firmy tłumaczeniowej Skrivanek, partnera strategicznego kierunku filologia.  
  Studenci