Wydarzenia 

 • Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie realizują wspólnie projekt pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB („Projekt”). 
 • „Wielkanoc bez granic”, to nowa ogólnopolska akcja mająca na celu budowanie relacji między ludźmi z różnych krajów poprzez konkretne praktyczne spotkanie związane z obchodami Świąt Wielkiej Nocy. Przedsięwzięcie organizuje Instytut Myśli Schumana, a jego rzeszowska edycja odbędzie się w piątek (23 marca) w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. 
  Współpraca
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza na Konferencję otwierającą projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu, w trakcie której zostanie przedstawiona koncepcja funkcjonowania nowego narzędzia wspierającego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego w zakupie specjalistycznych usług od krajowych i zagranicznych instytucji otoczenia biznesu oraz dostawców usług proinnowacyjnych. 
  Konferencje, Seminaria, Wykłady otwarte
 • 10 marca 2018 roku w Klubie Akademickim IQ WSIiZ odbyła się uroczysta inauguracja Rzeszowskiej Akademii Inspiracji, podczas której 58 uczestników rozpoczęło swoje zajęcia. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, do udziału zgłosiło się aż 149 osób. 
 • 19 marca 2018 roku w Klubie Akademickim IQ WSIiZ odbyło się uroczyste spotkanie dyrektorów szkół średnich oraz szkolnych koordynatorów i nauczycieli biorących udział w projekcie edukacyjnym „Klasy Patronackie WSIiZ”. Projekt ten realizowany jest od 2013 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
  Współpraca
 • Poznaj tajniki ziołolecznictwa i zaprojektuj swoje własne ekologiczne kosmetyki. Do 27 marca 2018 roku można zapisać się na dodatkową specjalność w WSIiZ – kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii.
  Studenci, Oferta edukacyjna
 • 28-letni Michał Baran z Rzeszowa już po raz trzeci musi zmierzyć się z chorobą. W 2011 roku zachorował na białaczkę B-komórkową. Wówczas leczenie na trzy lata zahamowało chorobę. Potem konieczny był przeszczep szpiku, który podarował mu młodszy brat. Operacje przeprowadzono w ubiegłym roku w maju. Jednak w lutym tego roku wyniki badań znów wskazały nawrót białaczki. Po raz kolejny potrzebny jest przeszczep szpiku, najlepiej od dawcy niespokrewnionego.
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od lat organizuje spotkania pod nazwą Dni Otwarte. W ich trakcie uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą uczelni, zwiedzić laboratoria, a także porozmawiać z wykładowcami oraz absolwentami, jak i studentami WSIiZ. Spotkania te cieszą się niezwykłym zainteresowaniem.
  Akcje promocyjne