Kontakt 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Siedziba Uczelni
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel.: 17 866 11 11 (tutaj możesz poprosić o połączenie z poszczególnymi jednostkami oraz katedrami WSIiZ)
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl
NIP: 813-11-23-670


Dział Rekrutacji
ul. Sucharskiego 2
pok.: 8
35-225 Rzeszów
tel: +48 17 866 11 88
e-mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl


Dziekanat:
Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
Dziekanat Wydziału Informatyki Stosowanej
Dziekanat Wydziału Medycznego

Lista jednostek organizacyjnych WSIiZ
Lista instytucji badawczych


Rzecznik prasowy
Dominik Łazarz

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
pok.: 143
tel.: +48 17 866 1182
tel. kom.: 691 992 117
e-mail: biuroprasowe@wsiz.rzeszow.pl


Redaktor naczelny serwisu wsiz.rzeszow.pl
Szymon Taranda

ul. Sucharskiego 2
pok.: 228
35-225 Rzeszów
tel.: +48 17 866 12 88
e-mail: staranda@wsiz.rzeszow.pl