Pracownicy naukowo-dydaktyczni 

Uczelnia zatrudnia obecnie 350 nauczycieli akademickich, przy czym 194 
w ramach stosunku pracy.  Aktualnie w Uczelni na etacie pracuje 47 profesorów i doktorów habilitowanych, 62 doktorów, 92 asystentów, asystentów stażystów, wykładowców, starszych wykładowców. Kadra Uczelni to nie tylko naukowcy. Obok nich zatrudniamy szerokie grono praktyków, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną.



WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk (strona WWW
•    prof. dr hab. Josip Los (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski (strona WWW)
•    dr Anna Martens (strona WWW)
•    dr Barbara Przywara (strona WWW)
•    dr Łukasz Błąd (strona WWW)
•    dr Iwona Leonowicz-Bukała (strona WWW)
•    mgr Oksana Banias (strona WWW)
•    mgr Róża Klimczak (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    prof. dr hab. Jerzy Bralczyk 
•    prof. dr hab. Kazimierz Sowa 
•    mgr Adam Głaczyński 
•    dr hab. Maciej Mrozowski
•    mgr Marta Wojtowicz-Błąd
•    mgr Anna Dudzińska (strona WWW)



Katedra Grafiki Komputerowej

prof. zw. Andrzej Głowacki - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    mgr Mikołaj Birek (strona WWW)
•    mgr Maciej Kisała
•    mgr Piotr Kordyś

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Oskar Kaczorowski
•    mgr Michał Schabowski

 
Katedra Wzornictwa Przemysłowego


prof. nadzw. dr hab. Mark Bannatyne - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    mgr Łukasz Bis (strona WWW)
•    mgr Gabriela Piechnik (strona WWW)
•    mgr Łukasz Szubart

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr Krzysztof Groń 
•    dr Wojciech Birek 
•    Clinton Koch


Katedra Nauk o Administracji


prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska - Gomułka  - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej 
•    mgr Bronisław Trala


Zakład Prawa Administracyjnego

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo (strona WWW) - kierownik zakładu
•    prof. dr hab. Stanisław Waltoś (strona WWW)
•    dr Małgorzata Paszkowska (strona WWW)
•    mgr Aleksndra Kędzior (strona WWW)


Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej  
•    dr Stanisław Wieczorek (strona WWW)

Zakład Nauk o Państwie

prof. dr hab. Marian Grzybowski – kierownik zakładu   


Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (strona WWW)
•    dr Kamilla Kurczewska (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Skowronek (strona WWW)
•    mgr Sylwia Banaś (strona WWW)


Zakład Polityki Publicznej

prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja (strona WWW) - kierownik zakładu

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj (strona WWW)
•    dr Monika Struck-Peregończyk (strona WWW)   
•    dr Zofia Sawicka (strona WWW
•    mgr Sylwia Mazur (strona WWW)



Katedra Teorii Prawa i Badań nad Materialnymi Źródłami Prawa

prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Andrzej Kiebała (strona WWW)
•    mgr Dobrochna Minich (strona WWW)


Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

dr inż. Maciej Milczanowski (strona WWW)   -  Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Tomasz Bąk (strona WWW)
•    dr Leszek Baran (strona WWW)
•    mgr Józef Kubas (strona WWW)  
•    mgr Sławomir Adamczyk

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•     dr Ewa Wolska-Liśkiewicz (strona WWW)

Katedra Nauk Społecznych


prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Aleksander Hall (strona WWW)
•    dr Wergiliusz Gołąbek (strona WWW)
•    dr Andrzej Dąbrowski (strona WWW)
•    mgr Dorota Dominik
•    mgr Barbara Rozmus

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie  umowy cywilnoprawnej

•    prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski (strona WWW
•    prof. dr hab. Tadeusz Marek
•    dr Barnaba Danieluk
•    dr Katarzyna Stasiuk 
•    mgr Maria Góra

Zakład Kognitywistyki

dr Andrew Schumann - Kierownik Zakładu (strona WWW)  

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę 

•     dr Andrzej Dąbrowski (strona WWW)
•     dr Konrad Szocik (strona WWW)
•     dr Magdalena Hoły-Łuczaj


Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym

dr Andrzej Rozmus - Kierownik Zakładu (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Olga Kurek-Ochmańska (strona WWW)
•    dr Kamil Łuczaj  
•    mgr Agnieszka Sęk (strona WWW)

Katedra Filologii

prof. dr hab. Andrzej Łyda (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Roman Wisz   (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab.  Grzegorz Maziarczyk 
•    mgr Agnieszka Gernand (strona WWW)
•    mgr Alicja Mazurkiewicz  (strona WWW)  
•    mgr Anna Popławska (strona WWW)
•    mgr Kinga Bajorek  (strona WWW)
•    mgr Sylwia Śnieżek (strona WWW)
•  Qinghua Zhang-Żyradzka
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawne
•   Leonard Beadle (strona WWW)
•   mgr Marta Nowacka (strona WWW)
•   mgr Helena Jakubowska (strona WWW)
•   mgr Katarzyna Strzyżowska (strona WWW)
•   mgr Joanna Urbanik  (strona WWW)
•  mgr Grażyna Lebiedź-Wisz  (strona WWW)
•  mgr Ewelina Jemioło (strona WWW)

Katedra Ekonomii

dr  Robert Pater (strona WWW) -  Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz (strona WWW)  
•    prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński (strona WWW)
•    dr Second Bwanakare (strona WWW
•    dr Kazimierz Tarchalski (strona WWW)
•    mgr Łukasz Cywiński (strona WWW)
•    mgr Elżbieta Szczepaniak (strona WWW)
•    lic. Ilona Vybryk (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej

•    mgr Katarzyna Pomianek (strona WWW)
•    dr Bohdan Wyżnikiewicz

Katedra Finansów

dr Agata Gemzik-Salwach (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę 
•  prof. dr hab. Krzysztof Opolski (strona WWW)
•  dr Tomasz Skica (strona WWW)
•  dr Jacek Rodzinka (strona WWW)
•  prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg (strona WWW)
•  mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba (strona WWW)
•  dr Joanna Podgórska (strona WWW)
•  mgr Artur Chmaj
•  lic. Karolina Palimąka (strona WWW)
• dr Agnieszka Woś

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej

•    prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Cwynar
•    dr Marta Czyżewska
•    dr Alfred Szydełko
•    mgr Dariusz Baran
•    mgr  Aleksandra Bigas 
•    mgr Filip Zaliszewski


Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

 prof. nadzw. dr hab. Waldemar Karwowski (strona WWW) -   Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    dr Grzegorz Wróbel (strona WWW)  - z-ca Kierownika
•    dr Krzysztof Feret (strona WWW)   
•    dr Jan Andreasik (strona WWW)
•    dr Piotr Kozik (strona WWW)
•    dr Adam Pałacki 
•    mgr Kateryna Lysenko-Ryba (strona WWW)
•    mgr inż. Maria Laciuga
•    mgr inż. Alicja Wróbel
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej

•    prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf (strona WWW)
•    mgr inż. Grzegorz Trychta
•    mgr Przemysław Fugas 
•    mgr Paweł Krawczyk


Katedra Metod Ilościowych i Jakościowych

prof. nadzw. dr hab. Marcin Kozak (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Andrzej Mantaj (strona WWW)
•    dr inż. Izabela Cichocka (strona WWW)
•    dr Elżbieta Inglot-Brzęk (strona WWW)
•    dr Mateusz Stopa (strona WWW)
•    dr Kamil Wais (strona WWW)
•    mgr inż. Tomasz Słodziński (strona WWW)
•    mgr Tomasz Pisarek (strona WWW)
•    mgr Olesia Iefremova


Katedra Zarządzania


prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski - Kierownik Katedry (strona WWW)   
 
Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek (strona WWW)
•    dr inż. Agata Szmulik (strona WWW)
•    dr Robert Góra (strona WWW)
•    mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz (strona WWW)
•    mgr  Wojciech Pitura (strona WWW)
•    mgr Joanna Świętoniowska (strona WWW)
•    dr Anna Lewandowska (strona WWW)

 Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    prof. nadzw. dr hab. Józef Maciuszek 
•    mgr Dominik Łazarz (strona WWW)
•    mgr Ewa Nowak-Koprowicz


Zakład Komunikacji Marketingowej

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk - Kierownik Zakładu (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Tomasz Soliński


 
WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ

Katedra Zastosowań Matematyki , Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych

dr Andrzej Szelc -  Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Roman Bazylevych (strona WWW)
•    dr Urlich Desel (strona WWW)
•    dr Bolesław Jaskuła (strona WWW
•    dr inż. Barbara Fryc (strona WWW)
•    dr Arkadiusz Lisak (strona WWW)
•    mgr Michał Nędza (strona WWW)
•    mgr Elmira Mohammadhosseini Fadafan
•    dr Joanna Wójcik (strona WWW)
•    dr Sunil Kumar Jha 

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr inż. Władysław Czajka (strona WWW
•    dr  Ehmer Hansjochen
•    dr Christos Evangelinos 
•    dr inż. Jacek Jakieła
•    dr Piotr Pusz
•    inż.  Joachim Fisher 
•    mgr Ralf Schikorr 
•    mgr Maciej Danielkiewicz 
•    mgr Hubert Gil 
•    mgr Łukasz Kozik 
•    mgr Piotr Kozłowski 
•    mgr Małgorzata Popławska
•    mgr Piotr Bąk
•    mgr Aleksander Burek
•    mgr Tomasz Słodziński
•    mgr Piotr Siłka (strona WWW)
 
Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji

prof. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grzymała-Busse (strona WWW)
•    dr inż. Teresa Mroczek (strona WWW
•    dr inż. Mariusz Wrzesień (strona WWW)
•    dr Łukasz Piątek (strona WWW)
•    mgr inż. Paweł Cudek (strona WWW)  
•    mgr inż.  Rafał Niemiec (strona WWW)
•    mgr inż. Jacek Jamiński (strona WWW)
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr inż. Maksymilian Knap

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych
 
prof. nadzw. dr hab. Janusz Starzyk - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Arkadiusz Lewicki (strona WWW) - Zastępca Kierownika
•    dr Marek Jaszuk (strona WWW
•    dr inż. Leszek Puzio (strona WWW)   
•    dr inż. Leszek Gajecki (strona WWW)
•    mgr inż. Jarosław Szkoła (strona WWW)
•    mgr inż Ewa Żesławska (strona WWW)
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Jerzy Chmieliński
•    mgr Paweł Grzebyk
•    mgr Tomasz Marek
•    mgr Sławomir Szewczyk
•    mgr inż. Andrzej Niedziałek
•    mgr inż. Łukasz Piechocki

Katedra Elektroniki i Telekomunikacji

prof. dr hab. Bogdan Wilamowski (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Janusz Korniak (strona WWW)  - Zastępca Kierownika  
•    dr inż. Mirosław Hajder (strona WWW)
•    dr inż. Janusz Kolbusz (strona WWW)   
•    dr inż. Paweł Różycki (strona WWW)
•    dr inż. Władysław Czajka (strona WWW)
•    dr Andrzej Kruk (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr inż. Marcin Jagieła
•    mgr inż  Lucjan Hajder
•    mgr Łukasz Sabo
•    mgr inż Roman Korostenskyi (strona WWW)
•    mgr inż. Artur Skoczylas
•    mgr inż. Wiesław Stręciwilk
•    mgr inż. Paweł Trznadel


WYDZIAŁ MEDYCZNY

Katedra Turystyki i Rekreacji

prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Daria Sawaryn (strona WWW)
•    mgr Beata Dec (strona WWW)  
•    mgr Marek Gwóźdź (strona WWW)  
•    mgr Damian Liśkiewicz (strona WWW)  
•    mgr Łukasz Stokłosa (strona WWW)
•    mgr Piotr Grabowski (strona WWW)
•    mgr Piotr Majcher

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•   dr Iwona Tabaczek-Bejster (strona WWW
•   mgr Joanna Brylińska
•   mgr Robert Marszałek
•   mgr Jacek Szalacha
•   mgr Michał Środa
•   mgr Łukasz Wątroba
•    mgr Artur Szymański (strona WWW)
•   ks. Andrzej Cypryś


Katedra Geografii

prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Helmut Wachowiak (strona WWW)
•    dr Krzysztof Szpara (strona WWW)


Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych

prof. dr hab. Jan Gmiński - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof dr hab. Wojciech Sodolski (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Oleh Pinyazhko (strona WWW)
•    dr Ryszard Palczak  (strona WWW)
•    dr Zbigniew Kozdronkiewicz (strona WWW)
•    dr Przemysław Szetela (strona WWW)
•    mgr Urszula Binduga (strona WWW
•    mgr Blanka Kaszuba (strona WWW)
•    mgr Ewa Fatyga
•    mgr Viktoriya Yelnytska (strona WWW)
•    mgr Klaudia Bar

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej  
•    dr Greta Adamczyk 
•    dr Artur Bijoś
•    dr Ewa Janeczko   
•    dr Barbara Piekło (strona WWW)
•    dr inż. Konrad Szychowski (strona WWW)
•    mgr Ewa Pietrucha
•    mgr Urszula Kąkol
•    mgr Bożena Kołodziej
•    mgr Grażyna Kołodziej
•    mgr Ilona Kruk
•    mgr Marek Laskowski 
•    mgr Mirosław Sosna 
•    mgr Paulina Szady 


Katedra Kosmetologii

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    prof. dr hab. Kazimierz Głowniak - Kierownik Katedry (strona WWW)
•    prof. dr hab. Zofia Olszowy (strona WWW)
•    dr Dalia Chrzanowska (strona WWW)
•    dr Joanna Bartosińska (strona WWW)
•    dr Maryta Sztukowska (strona WWW)
•    dr Zofia Nizioł-Łukaszewska (strona WWW)
•    dr Aleksandra Filipowicz (strona WWW)
•    dr Beata Antosiewicz (strona WWW)
•    dr Katarzyna Gaweł-Bęben (strona WWW)
•    mgr Edyta Szmuc (strona WWW)
•    mgr inż. Paweł Osika (strona WWW)
•    mgr Aneta Tyczyńska (strona WWW)
•    mgr  Joanna Ziarno-Buda (strona WWW)
•    mgr Urszula Kąkol (strona WWW)

 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • dr hab. Tomasz Wasilewski 
 • dr hab. Tomasz Lech
 • dr Paweł Subik 
 • dr Jakub Chodorowski 
 • mgr Marta Bielańska
 • mgr Joanna Borowiec  
 • mgr Aleksandra Bożek 
 • mgr Tomasz Bujak 
 • mgr Maria Jarząbek-Waleń
 • mgr Aleksandra Ziemba
 • mgr Marta Pietrzyk
 • lek med. Anna Rajchel
 • mgr Diana Wajda

 
Katedra Fizjoterapii

dr Helena Bartyzel-Lechforowicz -  Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Yevhen Dzis (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kleinrok
•    prof. nadzw. dr hab. Janusz Cwanek  
•    dr Marlena Krawczyk-Suszek
•    dr Tadeusz Nowosad (strona WWW)
•    dr Rafał Sapuła (strona WWW)
•    dr Lucyna Sitarz (strona WWW)
•    dr Jędrzej Płocki
•    mgr Weronika Cyganik (strona WWW)
•    mgr Marzena Mańdziuk (strona WWW)
•    mgr Beata Bajek 
•    mgr Magdalena Brzozowska
•    dr Piotr Żmijewski
•    mgr Łukasz Cisło
•    mgr Mirosław Stawiarski Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • dr n. med. Oleksandra Tomashevska
 • mgr Sylwia Biel 
 • mgr Anna Bik-Oczoś 
 • mgr Mirosław Bobowski
 • mgr Elżbieta Bonowicz 
 • mgr Sabina Cetnarska 
 • mgr Marcin Cyran 
 • mgr Barbara Deptuch
 • mgr Joanna Domańska
 • mgr Ewelina Drozd-Kobyłecka 
 • mgr Beata Dudek 
 • mgr Agnieszka Falandysz-Madejek 
 • mgr Zuzanna Fydrych  
 • mgr Monika Gąsior 
 • mgr Magdalena Góra
 • mgr Anna Hałoń-Blok
 • mgr Michał Idzikowski  
 • mgr Piotr Iwasyk
 • mgr Marcin Jonkisz
 • mgr Agnieszka Kaczyńska 
 • mgr Agnieszka Kaliszak   
 • mgr Małgorzata Kandefer
 • mgr Mateusz Kątek
 • mgr Anita Kędzior
 • mgr Elżbieta Kędzior
 • mgr Katarzyna Kędzior 
 • mgr Marta Klimkiewicz 
 • mgr Natalia Kociuba 
 • mgr Irena Kowalska-Kaczor 
 • mgr Paulina Kret
 • mgr Monika Krzanowska 
 • mgr Katarzyna Kubicka
 • mgr Agata Kuźniar  
 • mgr Klaudia Latała 
 • mgr Ewelina Malinowska
 • mgr Ewa Maziarz 
 • mgr Katarzyna Mazurkiewicz  
 • mgr Ewa Oberc
 • mgr Dominik Ożóg
 • mgr Magdalena Pawłowska
 • mgr Natalia Penar 
 • mgr Dominik Pikuła 
 • mgr Sylwia Rogowska 
 • mgr Katarzyna Rogowska-Michna 
 • mgr Ewelina Rogozińska 
 • mgr Paweł Sitarz 
 • mgr Krzysztof Socha
 • mgr Katarzyna Sobczak  
 • mgr Paweł Solarski 
 • mgr Łukasz Strzępek 
 • mgr Magdalena Szablewska 
 • mgr Barbara Świder 
 • mgr Teresa Tęcza-Sowińska 
 • mgr Justyna Waleń 
 • mgr Anna Wilk
 • mgr Marek Wołcz 
 • mgr Anna Zawiślak

Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych

prof. nadzw. dr hab. Lucyna Kapka - Skrzypczak (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę


INSTYTUTY MIĘDZYWYDZIAŁOWE


INSTYTUT BADAŃ NAD CYWILIZACJAMI
 • dr hab. Anna Siewierska-Chmaj - Dyrektor
 • dr Zofia Sawicka    
 • mgr Sylwia Mazur    

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH
 • prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg    Dyrektor Generalny
 • dr Tomasz Skica    Dyrektor ds. Badań i Nauki IBiAF
 • dr  Jacek Rodzinka    Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBiAF
 • mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba    Sekretarz 
 • mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz    
 • dr Joanna Podgórska    

CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • mgr Artur Chmaj    Dyrektor
 • mgr Tomasz Pulewski
 • dr Agata Gemzik-Salwach    
 • mgr Wojciech Pitura    

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
 • dr inż. Władysław Czajka    Dyrektor
 • mgr Justyna Bednarz     

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • mgr Wioletta Choma - Kierownik

INSTYTUT ZARZĄDZANIA LOTNICTWEM
 • dr inż. Urlich Desel - Dyrektor

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH (STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH)


Dyrektor

Zastępca Dyrektora

Zastępca Kierownika

Pracownicy biura Centrum Języków Obcych/Studium Języków Obcych:
 • Beata Byra
 • Judyta Czech-Bocheńska
 • Bernadeta Majda

Lektorzy języków obcych:

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarząd:
 • Dyrektor Generalny - mgr Marta Cisek-Babiarz 
 • Kierownik Dziekanatu  - Mgr inż. Beata Kud 
 • Mgr Katarzyna Hajder 
 • Mgr Iwona Marchacz-Kozubal 
 • Mgr Agnieszka Wróbel 
 • Mgr Dorota Żybura