Lista jednostek naukowo-organizacyjnych WSIiZ 

Dobrze zorganizowani

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powołała do istnienia szereg wyspecjalizowanych jednostek naukowych, badawczych i organizacyjnych. Znacznie usprawniają one pracę Uczelni i służą pożytkowi studentów i pracowników.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przez lata swojej działalności wypracowała model organizacji pracy, który znacznie przyczynia się do stałego rozwoju. Szereg wyspecjalizowanych jednostek naukowych, badawczych i organizacyjnych działa na rzecz rozwoju Uczelni i przyczynia się do jej pozycji na rynku edukacyjnym.

W strukturach organizacyjnych WSIiZ prężnie działają m.in.:
 •  Biuro Doradztwa Personalnego
 •  Centrum Dokumentacji Europejskiej
 •  Centrum Studiów Podyplomowych
 •  Centrum Turystyki i Rekreacji
 •  Centrum Usług Informatycznych
 • Centrum Wdrożeniowo-Usługowe (Wydział Medyczny)
 •  Centrum Języków Obcych
 •  Instytut Studiów nad Terroryzmem
 •  Instytut Badań nad Cywilizacjami
 •  Instytut Badań i Analiz Finansowych
 •  Instytut Informatyki Biomedycznej
 •  Instytut Rozwoju Personelu
 •  Instytut Aviation Management
 •  Klub Absolwenta
 •  Księgarnia
 •  Kwartalnik "e-Finanse"
 •  Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 •  Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości - Założyciel WSIiZ